POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STOROPACKU

Storopack Environmental Policy

„Vize & Směrnice“ Storopacku zahrnují formálně dohodnuté zásady pro všechny zaměstnance Storopacku, kteří na tato opatření dbají na základě naší odpovědnosti za životní prostředí a společnost jako celek. Náš styl je upřímný, otevřený a zaměřený na kontinuitu. Vedení podniku je zodpovědné za motivaci a podporu zaměstnanců tak, aby rozvíjeli povědomí o společnosti, kultuře a životním prostředí. Plnou verzi našich „Vizí & Směrnic“ je možné nalézt na naší webové stránce v rubrice "Podniková filozofie".

Naše produkty jsou vyrobeny z primárních surovin nebo sestávají, pokud je to možné, z až 100 % recyklovatelného materiálu.  Naše produkty, které jsou označeny pojmem "Bio", jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů a jsou biologicky odbouratelné.  Obdržely oficiální certifikaci zásadně prostřednictvím renomovaných a nezávislých institucí (DIN CERTCO, www.dincertco.de a BPI, www.bpiworld.org).

V souladu s touto zásadou se stavíme proti výrobkům, které jsou označeny jako „Bio“ nebo „biologicky odbouratelné“, a přitom jsou podřízeny méně přísným standardům. Takové označení je vůči zákazníkům zavádějící a způsobuje problémy s důvěryhodností našeho celého průmyslového odvětví. Jedná se zde o plastové produkty s oxo- nebo mikropřísadami, které ve skutečnosti nejsou biologicky odbouratelné, ale toliko se rozkládají a stávají se tak neviditelnými. Takové produkty mimo to značně poškozují řádný koloběh recyklace

K usnadnění orientace označujeme naše produkty podle jejich vlastností jako "4R". REDUCE (SNÍŽENÍ), REUSE (OPAKOVANÉ POUŽITÍ), RECYCLE (RECYKLACE) a RENEW (OBNOVITELNÝ).

Níže vysvětlujeme význam těchto pojmů:

REDUCE                               

Tento produkt a jemu příslušný výrobní proces jsou určeny ke snížení využití přírodních zdrojů.

REUSE                  

Tento produkt může být opakovaně několikrát použit ke svému původnímu účelu.

RECYCLE             

Odpad po spotřebě nebo výrobě tohoto produktu může nahradit primární suroviny.

RENEW                

Tento produkt je vyroben z obnovitelných zdrojů, např. ze dřeva nebo rostlin.

Bližší informace o našich produktech naleznete na naší webové stránce pod heslem "Životní prostředí". Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší politiky životního prostředí obecně nebo u konkrétních produktů, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky.