Vision & Guidelines
Vision & Guidelines

Coby mezinárodně působící rodinný podnik považujeme hodnoty a normy za důležitý faktor při jednání se zaměstnanci, zákazníky a partnery a k dosažení našich firemních cílů. Jsme si vědomi naší hospodářské a společenské odpovědnosti, a proto ji také proaktivně utváříme. K tomu jsme v celosvětově provázaném procesu se všemi našimi národními zastoupeními vypracovali pod názvem »Vize & Směrnice« principy, které definují základ naší společné činnosti a jednání. Rádi bychom Vám tyto principy představili níže:I. Naše oblasti podnikání

Naše klíčové kompetence spočívají v prvotřídních řešeních obalů a tvarových dílů.

 1. V první řadě se zaměřujeme na aplikace ochranných obalů a tvarových dílů z expandovaných pěnových materiálů.
 2. Považujeme za nikdy nekončící úkol poskytnout řešení na míru tak, abychom mohli uspokojit měnící se potřeby našich zákazníků se stálým servisem na nejvyšší úrovni. 
 3.  Zákazníci, trhy a naše vlastní schopnosti jsou vůdčím principem všeho, co děláme. 

Storopack vytrvale sleduje cíl stát se přední značkou na námi zvolených trzích.

 

II. Spokojení zákazníci jsou základem našeho úspěchu

Žijeme našimi zákazníky.

 1. Pozorně nasloucháme a učíme se z úkolů, které před nás staví naši zákazníci. Tímto způsobem neustále vylepšujeme své produkty, služby a dlouhodobé obchodní vztahy. 
 2. Storopack své trhy zásobí vysoce kvalitními produkty a službami.
 3. Svým zákazníkům vycházíme vstříc v maximálně možné míře prostřednictvím přítomností na místním trhu s podporou společné sítě Storopack.

Výrobky pro své zákazníky dokážeme vyrobit se skutečnou přidanou hodnotou.

 

III. Inovace se zaměřuje na naše klíčové oblasti podnikání

Společně s našimi zákazníky a dodavateli vyvíjíme a nabízíme inovativní řešení.

 1. Naše řešení v oblasti ochranných obalů zajišťují, že výrobky budou k našim zákazníkům přepraveny a uskladněny bez poškození.
 2. Naše tvarové díly z expandovaných pěnových materiálů nejenom zvyšují funkčnost produktů zákazníků, ale zlepšují také možnosti jejich dalšího vývoje, designu a technologie.
 3. Naše produktové řady a produktová řešení jsou vyvíjeny za pomoci aktivního celosvětového průzkumu v oblasti technologie a na základě komunikace mezinárodního týmu Storopack.
 4. K získání nových obchodních příležitostí máme zájem o spolupráci s dalšími subjekty.

Naše inovace jsou tudíž přednostně zaměřeny na lepší použitelnost našich produktů a zvýšení přidané hodnoty.

 

IV. Z dodavatelů se mohou stát partneři

Dobří dodavatelé se mohou stát strategickými partnery, což je klíčový faktor našeho úspěchu.

 1. Máme zájem o dlouhodobé a spolehlivé obchodní vztahy s našimi dodavateli.
 2. Spoléháme se na naše dodavatele. Proto očekáváme kvalitu, přesnost a spolehlivost. Společné inovace a vývoje, z nichž profitují obě strany, jsou možné pouze v případě dobrých vztahů s dodavateli.
 3. Poměr ceny a výkonu našich dodavatelů musí být přiměřený našim dlouhodobým představám o kvalitě a servisu.

Dodavatelé, kteří jsou pro naše klíčové oblasti podnikání rozhodující a zároveň důvěryhodní, se mohou stát našimi partnery.

 

V. Otevřít se trhům po celém světě

Jsme blízko našim zákazníkům a rozumíme jejich potřebám.

 1. Storopack je přítomen všude, kde jsou stále potřeba naše produkty a kde souhlasí rámcové podmínky.
 2. Aktivně analyzovat a rozvíjet trhy po celém světě.
 3. Storopack respektuje lidi, jejich kulturu a prostředí všude ve světě.
 4. Naše produkty prodáváme na mezinárodní úrovni.
 5. Máme zájem o spolupráci - všude tam, kde mohou být otevřeny nové trhy.

Na globálních trzích jednáme rychle a dbáme o dlouhodobou perspektivu.

 

VI. Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu

Motivovaní zaměstnanci jsou naším nejcennějším aktivem.

 1. Jednej s každým tak, jak chceš, aby ostatní jednali s Tebou.
 2. Otevřenost a vzájemná úcta v naší interakci je předpokladem pro dlouhodobý a úspěšný rozvoj naší společnosti.
 3. Investicemi do vzdělání a dalšího rozvoje našich zaměstnanců podporuje Storopack neustálý proces zlepšování.  Na oplátku se očekává, že zaměstnanci budou v plné míře využívat svůj potenciál a schopnosti.
 4. Vlastní iniciativa a návrhy jsou vítány. Pokud se stanou chyby, otevřeně o nich diskutujeme. Chápeme je jako příležitost se z nich společně učit.
 5. Osobní a oborové cíle jsou vždy formovány zájmy společnosti.

Naši zaměstnanci představují náš největší potenciál a odlišují nás od ostatních.

 

VII. Manažeři jdou příkladem

Dodatečné povinnosti našich vedoucích pracovníků jsou jasně stanoveny a musí být brány na vědomí.

 1. Naši vedoucí pracovníci nesou odpovědnost za motivaci a rozvoj členů týmu tak, aby se v něm každý den ustavilo sociální, kulturní a environmentální uvědomění.
 2. Naši vedoucí pracovníci zaměřují svou iniciativu na globální cíl a za jeho dosažení jsou posuzováni s ohledem na ně kladenou odpovědnost.
 3. Manažerský tým je propojen na národní i mezinárodní úrovni a úměrně tomu je mobilní.
 4. Každý vedoucí pracovník pečuje o trvale pozitivní image značky Storopack - směrem dovnitř i ven.

Naši zaměstnanci a manažeři společně tvoří silný tým.

 

VIII. Rodinný podnik s hodnotami

Storopack je živoucím příkladem předností rodinného podniku.

 1. Zachování Storopacku jako rodinného podniku má nejvyšší prioritu.
 2. Filozofie našeho rodinného podniku nabízí do značné míry příležitost k osobnostnímu rozvoji a vyžaduje osobní nasazení, ochotu převzít zodpovědnost a spolupracovat. To s sebou nese nejen uchování úspěšné tradice a mezilidských vztahů, ale také flexibilitu, rychlé rozhodování a reakci na potřeby. 
 3. Naše podnikatelská činnost bere v nejširším smyslu na vědomí odpovědnost za životní prostředí a společnost.  Náš styl je upřímný, přímočarý a zaměřený na kontinuitu.
 4. Cizí a vlastní kapitál jsou ve Storopacku v pevném a zdravém poměru. Proto je dlouhodobý rozvoj hodnot důležitější než krátkodobý zisk.
 5. K udržení vyrovnané finanční síly společnosti je zapotřebí rentability, efektivnosti, účinného využívání zdrojů a dostatečná tvorba přidané hodnoty. To by mělo v dlouhodobém horizontu zajistit nezávislost na cizím kapitálu. 

Klíčovým ukazatelem naší výkonnosti je dlouhodobý výkon Storopacku jako nezávislého rodinného podniku.