Personální filozofie

Naši zaměstnanci představují náš největší potenciál

Otevřenost a současně vzájemný respekt v mezilidských vztazích vytvářejí základ dlouhodobě úspěšného rozvoje podniku.
Společnost Storopack průběžně podporuje osobnostní rozvoj svých zaměstnanců a poskytuje jim dostatek volného prostoru pro vyjádření jejich kreativity a další vzdělávání.

Jen spokojení zaměstnanci jsou dobrými zaměstnanci

Snažíme se o to, aby každý z našich zaměstnanců dokázal do podniku cíleně vnášet své schopnosti, a aby se příležitost aktivně se spolupodílet na dalším rozvoji našeho koncernu stala pro něj zábavou. Podniková kultura vyznačující se připraveností podávat výkony zahrnuje proto též na cíl orientovaný, kooperativní styl řízení a odměňování podle podávaných výkonů. Pouze tehdy, pokud se obě tyto složky vzájemně protnou v jednom bodě, budeme společně schopni trvale dále zvyšovat úspěchy našeho podniku.

Požadavky na zaměstnance

Od našich zaměstnanců očekáváme:

  • Připravenost podávat odpovídající výkony a vlastní iniciativu
  • Ztotožnění se s podnikem a s jeho cíli
  • Flexibilitu
  • Ochotu neustále se vzdělávat
  • Dobré znalosti anglického jazyka
  • Sociální dovednosti a zájem o jiné kultury

Máte-li zájem nebo dotazy týkající se volných míst, či možnosti ucházet se o pracovní místo, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy bewerbung@storopack.com.