Das Leistungsspektrum von Storopack
Proces v rámci Storopacku

Proces v rámci Storopacku

Spektrum výkonů ve Storopacku

Tento průběh procesu je vzorový. Ukazuje celé spektrum výkonů, z nichž mohou naši zákazníci využít jednu, několik nebo všechny oblasti.

01 Analýza

Fáze analýzy je důležitým začátkem našeho komplexního procesu Storopacku. Zde se do hloubky zabýváme výrobkem našeho zákazníka, aktuálně používanými obalovými materiály, prostředky přepravy i organizací stávajícího procesu balení

02 Optimalizace procesů a nákladů

Na základě poznatků získaných během analýzy jsou vyvinuta konkrétní opatření k optimalizaci procesu balení a nákladové situaci. Cílem je především optimalizace celkových nákladů pro naše zákazníky.

03 Vývoj

Na základě předchozí optimalizace vyvíjíme dokonalé řešení obalu. Toto řešení může být vygenerováno ze standardních i individuálně nově vyvinutých produktů.

04 Výroba

Za neustálé kontroly podmínek kvality vyrábíme vyvinutá řešení ochranných obalů s garancí, že naše výrobky a stroje budou optimálně integrovány do procesu balení našeho zákazníka.

05 Dodání

Naše výrobky a řešení jsou ve správný čas na správném místě: prostřednictvím celosvětové sítě výrobních míst Storopacku, volby vhodných prostředků přepravy, včasných dodávek s využitím našeho vlastního vozového parku 60 velkoprostorových nákladních vozů do Německa a sousedních zemí. Přepravy splňují národně specifické požadavky našich zákazníků. Výkony vlastní podnikové logistiky jsou k dispozici také externím zákazníkům.

06 Služby

Námi poskytované služby se neomezují pouze na osobní péči prostřednictvím našich specialistů na obaly a na on-site služby. Naše zákazníky také neustále informujeme o nových technologiích, materiálech, procesech a nabízíme poradenství k přizpůsobení stávajícím procesům balení.