Recycling Logo

RECYCLING GUIDE

  1. Udržitelnost
  2. Recycling Guide

RECYKLACE, KOMPOSTOVATELNOST A LIKVIDACE

Lze ochranné obaly značky Storopack recyklovat?

použít v řadě průmyslových produktů. Jedinou výjimkou je sypké polstrování vyrobené ze škrobu – to nelze recyklovat, ale kompostovat.

Jak se má papírové polstrování řádně likvidovat?

Papírové podložky lze obvykle zlikvidovat a recyklovat pomocí modrého kontejneru na papír. Ve České republice je nakládání s odpady regulováno stejně po celé zemi. Chcete-li zajistit správnou likvidaci papírových výplní, kontaktujte svého místního poskytovatele služeb odstraňování nebo zkontrolujte likvidaci v oblasti PSČ https://www.trideniodpadu.cz Storopack nepoužívá natíraný papír. Likvidace prostřednictvím stávajících recyklačních zařízení přispívá ke snížení spotřeby primárních surovin. PAPERplus® používá pouze inkousty, které může recyklační firma snadno odstranit (proces odstranění inkoustu - deinking).

Jak se mají vzduchové polštáře řádně likvidovat?

Jako spotřebitel ve České republice můžete obvykle zlikvidovat vzduchové polštáře (ideálně zbavené vzduchu) a uvolnit svůj recyklační koš v koši pro domácnost. Chcete-li zajistit správnou likvidaci papírových výplní, kontaktujte svého místního poskytovatele služeb odstraňování nebo zkontrolujte likvidaci v oblasti PSČ: https://www.trideniodpadu.cz Poté jsou recyklovány nebo spáleny. Polyethylen je mimochodem velmi vítaným  drojem energie v závodech na odpadní energii, protože jeho výhřevnost je ve skutečnosti vyšší než u ropy.

Společnost Storopack nabízí také ochranné obaly, které jsou průmyslově kompostovatelné, např. fólii AIRplus® BIO, kterou lze použít pro výrobu vzduchových polštářů. Základním materiálem pro výrobu této fólie je kompostovatelný plast na bázi kyseliny polymléčné (PLA) a kopolyesteru. Základ tohoto produktu je vyroben za použití obnovitelných zdrojů. Fólie AIRplus® BIO je certifikována jako kompostovatelná podle evropské normy EN 13432 a podle americké normy ASTM D6400.

Jak se mají pěnové obaly řádně likvidovat?

Lze je znovu použít například jako ochranný obal. V ideálním případě by měly být v České Republice ukládány do plastových nebo nerecyklovatelných odpadů, do kontejnerů žluté barvy.Jako součást obecného proudu odpadu je pěna FOAMplus® vynikajícím palivem pro moderní zařízení, která generují energii z odpadu. Při likvidaci pěnového obalu není třeba ochrannou fólii PE oddělit od pěny. Odvětví obchodu a průmyslu mají své vlastní kanály pro ukládání (průmyslový odpad),kterými se recykluje také pěnové obaly.

Jak se má sypké polstrování řádně likvidovat?

Naše sypké polstrování PELASPAN® BIO a Renature® je vyrobeno z rostlinného škrobu a je také v souladu s normou EN 13432 100% kompostovatelné. Lze je likvidovat v běžném domácím odpadu nebo jako biologicky rozložitelný odpad. Lze je znovu použít například jako ochranný obal. V ideálním případě by měly být v České Republice ukládány do plastových nebo nerecyklovatelných odpadu, do kontejnerů žluté barvy.

Proč nejsou všechny ochranné obaly značky Storopack kompostovatelné?

V závislosti na zasílaném zboží jsou potřeba velmi odlišné typy ochranných obalů. Zatímco křehké a lehčí předměty, jako je porcelán a sklo, lze ideálně ochránit v krabici za použití kompostovatelného sypkého polstrování PELASPAN® BIO, těžké technické komponenty vyžadují papírové a pěnové obaly, aby byly v zásilkové krabici kvalitně stabilizovány. Tyto typy ochranných obalů sice nejsou kompostovatelné,  icméně je možné je snadno recyklovat.

Lze tvarované díly značky Storopack recyklovat?

Ano, všechny tvarované díly zhotovené z EPS a EPP jsou 100% recyklovatelné. Lze je zpracovat a použít v řadě průmyslových produktů, nebo je možné je použít jako surovinu pro sypké výplně.

Jak se mají tvarované díly řádně likvidovat?

Pro spotřebitele České republice je nakládání s odpady regulováno stejně po celé zemi. Chcete-li zajistit správnou likvidaci papírových výplní, kontaktujte svého místního poskytovatele služeb odstraňování nebo zkontrolujte likvidaci v oblasti PSČ https://www.trideniodpadu.cz/ Tvarované díly jsou velmi vítaným zdrojem energie v zařízeních na odpadní energii, protože mají vysokou výhřevnost a mohou být zcela spáleny. Alternativně může být materiál recyklován prostřednictvím příslušných sběrných míst /recyklačních center a systému zpětného odběru v maloobchodě. Polystyren ze stavebnictví lze likvidovat pouze předepsanými způsoby. Jeho ukládání do kontejnerů na plast je zákonem zakázáno a to pod pokutou až 50.000 Kć.

  

Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více informací

K usnadnění orientace označujeme naše produkty podle jejich vlastností jako „4R": REDUCE (SNÍŽENÍ), REUSE (OPAKOVANÉ POUŽITÍ), RECYCLE (RECYKLACE) a RENEW (OBNOVITELNÉ).

REDUCE (SNÍŽENÍ)

Tento produkt a jeho výrobní proces jsou určeny ke snížení využití přírodních zdrojů.

REUSE (OPAKOVANÉ POUŽITÍ)

Tento produkt může být opakovaně několikrát použit ke svému původnímu účelu.

RECYCLE (RECYKLACE)

Odpad po spotřebě nebo výrobě tohoto produktu může nahradit primární suroviny.

RENEW (OBNOVITELNÉ)

Tento produkt je vyroben z obnovitelných surovin, např. ze dřeva nebo rostlin.