Dva muži a žena jednají v konferenční místnosti, na stole před nimi leží dokumenty

PROCES V RÁMCI SPOLEČNOSTI STOROPACK

 1. Konzultace a servis
 2. Proces v rámci společnosti Storopack

DOBRÉ KONZULTACE ZNAMENAJÍ VYVÍJET ŘEŠENÍ NA MÍRU.

Pět kroků na optimalizaci ochranných obalů a ergonomických postupů – v procesu v rámci společnosti Storopack kombinujeme komplexní poradentství, technickou expertízu a inovace tak, abychom pro vás vytvořili to správné řešení. Analyzujeme existující obaly a výrobní procesy a aktuální nákladovou situaci. Na jejich základě zajišťujeme ergonomické pracovní postupy, optimální hodnotu za peníze a ochranné obaly a technické tvarované díly, které lze snadno integrovat do vašich procesů.

Můžeme využít komponenty z našeho komplexního portfolia nebo pro vás upravit na míru něco zcela nového. Díky naší síti poboček po celé světě máme výrobu vždy ve vaší blízkosti, dodáváme podle vašich aktuálních potřeb a jsme vždy osobně k dispozici, abychom vám pomohli s naším technickým know-how. V závislosti na vašich požadavcích máte přístup do kompletního procesu v rámci společnosti Storopack nebo jeho individuálních částí.

01 ANALÝZA

Fáze analýzy je nedílnou součástí úspěchu tohoto procesu. Zde se do hloubky zabýváme výrobkem našeho zákazníka, aktuálně používanými obalovými materiály, přepravními prostředky i organizací stávajícího procesu balení.

02 OPTIMALIZACE PROCESŮ A NÁKLADŮ

Na základě poznatků získaných během analýzy jsou plánována konkrétní opatření k optimalizaci procesu balení a nákladové situaci. Cílem je především optimalizace celkových nákladů pro naše zákazníky.

03 VÝVOJ & VÝROBA

Na základě procesu optimalizace vyvíjíme dokonalé obalové řešení. Toto řešení může být vygenerováno ze standardních i individuálně nově vyvinutých produktů.

Za neustálé kontroly podmínek kvality vyrábíme vyvinutá řešení ochranných obalů s garancí, že naše výrobky a stroje budou optimálně integrovány do procesu balení našeho zákazníka.

04 DODÁNÍ

Pro dodání našich výrobků a řešení postupujeme podle národních a mezinárodních požadavků našich zákazníků. Výběr vhodných dopravních prostředků, včasné dodání a výrobní místa po celém světě zajišťují, že jsme v pravou chvíli na pravém místě.

05 SLUŽBY

Námi poskytované služby se neomezují pouze na osobní péči prostřednictvím našich specialistů na obaly a na služby na místě. Naše zákazníky také neustále informujeme o nových technologiích, materiálech, procesech a nabízíme poradenství k přizpůsobení stávajícím procesům balení.

VYUŽIJTE NAŠEHO PORADENSTVÍ: NAŠE SLUŽBY V ODDĚLENÍ MOLDING

Divize Molding

 • Vývoj
 • Zkušební laboratoř se systémem na simulaci pádů
 • Prototypové centrum s CNC frézou
 • Konstrukce prototypů
 • Environmentální komora na simulaci teplot
 • Mezinárodní projektový management

VYUŽIJTE NAŠEHO PORADENSTVÍ: NAŠE SLUŽBY V ODDĚLENÍ PACKAGING

Divize Packaging

 • Prodej celkového řešení
 • Aplikační inženýrství
 • Produktové konzultace