Nová rostlina vyrůstající z pokáceného kmene stromu

UDRŽITELNOST

  1. Udržitelnost

UDRŽITELNOST ZNAMENÁ, ŽE DNES MYSLÍME NA ZÍTŘEK.

Udržitelnost zahrnuje mnoho aspektů. Ať se jedná o životní prostředí, ekonomická nebo sociální témata, hlavní princip je stejný, tzn. žít tak, aby i budoucí generace měly život stejně tak dobrý - nebo dokonce ještě lepší – než je ten náš. My, jako rodinný podnik, bereme tyto principy velmi vážně.

  

Proto je princip udržitelnosti základem pro naše rozhodování a naše každodenní činnosti. Jsme si vědomi našich odpovědností vůči našim zaměstnancům, vůči životnímu prostředí a společnosti.

V roce 2022 bylo 35 % našich interních produktů vyráběno z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů.

„Jako globální rodinná společnost bereme udržitelnost velmi vážně, a proto klademe velký důraz na udržování a zlepšování kvality života pro budoucí generace. Naším cílem je tedy do roku 2025 získávat minimálně 50 % našich surovin z recyklovaných nebo obnovitelných zdrojů.“

HERMANN REICHENECKER, CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, STOROPACK

ODPOVĚDNOST ZNAMENÁ PŮSOBENÍ V SOULADU S JASNÝMI HODNOTAMI A POMOCNÝMI PRINCIPY.

TŘI PILÍŘE PRO VĚTŠÍ UDRŽITELNOST

Jako globální rodinný podnik si jsme vědomi naší odpovědnosti. Naši Vizi a základní principy společnosti Storopack podpírají tři pilíře pro větší udržitelnost.

VIZE A SMĚRNICE

VIDEA

Statistický diagram tvořený stonky rostlin na zemi

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

(verze v anglickém jazyce)

Stáhnout
Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více informací
Ein Fluss durchzieht ein Waldgebiet

FACTS ABOUT PLASTIC

Více informací