Eine schwarze Isolierbox mit Infusionsbeuteln und Kühlakkus

ZÁVISLÁ NA TEPLOTĚ

Optimální řešení pro dopravu s regulovanou teplotou.

  1. Oblast podnikání
  2. Medical
  3. Závislá na teplotě

BEZPEČNÉ ZNAMENÁ, ŽE ZBOŽÍ CITLIVÉ NA TEPLOTU JE OPTIMÁLNĚ IZOLOVÁNO.

Při přepravě léčiv citlivých na teplotu musí být zásilka nejen dobře chráněna, ale také musí splňovat požadavky GDP (Good Distribution Practice – správná distribuční praxe léčivých přípravků). Jedná se o velkou zodpovědnost a mimořádnou výzvu. Koneckonců jde o zdraví pacientů. Odborníci ze společnosti Storopack Vám nabízejí spolupráci s cílem nalézt spolu optimální řešení pro přepravu s regulovanou teplotou.

 

Naši zákazníci si mohou vybrat z velké řady izolačních boxů a předem kvalifikovaných systémových řešení nebo zvolit vývoj řešení na míru. Je zcela samozřejmé, že tato obalová řešení byla mnohokrát testována a ověřena pro přepravu zboží citlivého na teplotu.

IZOLAČNÍ BOXY

Bezpečná izolace během přepravy.

SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH BOXŮ

Ochranné obaly pro plastové a skleněné lahve s nebezpečným obsahem.