Eine weiße Mauer mit blauem Storopack Logo

OCHRANA ÚDAJŮ

  1. Ochrana Údajů

Společnost Storopack vás vítá na svých webových stránkách a děkuje vám za váš zájem o naši společnost a produkty. Ochranu vašich údajů bereme vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili jako doma. Ochrana vašeho soukromí při nakládání s osobními údaji je pro nás důležitá a zohledňujeme ji při našich obchodních jednáních. Osobní údaje, které shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek, zpracováváme v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (GDPR) a právními ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými v zemi, ve které má správce zpracování údajů sídlo. Webové stránky společnosti Storopack mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

ITEMCON Sagl
Via Balestra 12
CH-6900 Lugano
Phone: +41 (91) 2085199
data-privacy(at)storopack.com

   

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek si naše webové servery uloží jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které otevřete na našem webu, jakož samozřejmě i datum a trvání návštěvy. Kromě tohoto se osobní údaje ukládají, pouze pokud nám je poskytnete, např. jako součást registrace, průzkumu, soutěže nebo pro dokončení dohody.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že vaše údaje budou uloženy a použity pro účely uvedené v tomto prohlášení o souhlasu. Platí nejnovější verze prohlášení uvedeného na webových stránkách.

Vaše práva týkající se informací, oprav, blokování, odstranění a nesouhlasu

Máte právo získat informace týkající se vašich osobních údajů, které se vás týkají a které jsme uložili. Stejně tak máte právo na opravu, zablokování nebo odstranění vašich osobních údajů, s výjimkou výše uvedeného uložení údajů pro obchodní účely. V tomto ohledu se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aby bylo možné údaje kdykoli zablokovat, musí být kontaktní údaje uloženy pro kontrolní účely v uzamčeném souboru.

Přenos údajů do třetích zemí

Osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí pro účely stanovené v rámci spolupráce mezi našimi mezinárodními obchodními divizemi. Na naše dceřiné společnosti se vztahují příslušné místní a mezinárodní právní předpisy o ochraně údajů. Se subdodavateli byly uzavřeny odpovídající dohody o ochraně osobních údajů.

Využívání a šíření osobních údajů a specifické účely

Společnost Storopack používá vaše osobní údaje, ale pouze v nezbytném rozsahu pro účely technické správy webových stránek, správy zákazníků, průzkumů produktů a marketingu. Přenos osobních údajů do vládních zařízení a úřadů probíhá pouze v rámci povinných vnitrostátních předpisů. Naši zaměstnanci, agentury a distributoři se zavázali zachovávat důvěrnost.

Volba

Rádi bychom vaše údaje využili k informování o našich produktech a službách a abychom mohli v případě potřeby provádět průzkumy. Účast na takovýchto aktivitách je samozřejmě dobrovolná. Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete nás kdykoli informovat, abychom mohli odpovídajícím způsobem zastavit používání vašich údajů. Další informace naleznete na příslušných místních webových stránkách.

Zasílání dokumentů k žádosti o zaměstnání

Dokumenty k žádosti o zaměstnání, které nám byly zaslány, používáme pouze za účelem provedení procesu posouzení žádostí. Protože žádosti, které nám zašlete e-mailem, jsou přenášeny nešifrované, mohly by být údaje zachyceny neoprávněnými osobami nebo dokonce falšovány. Dokumenty nám můžete samozřejmě zaslat také poštou. Vaše dokumenty k žádosti nejsou předávány třetím stranám. Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, které jsou zapojeny do rozhodovacího procesu. Pokud vás přijmeme, vaše osobní údaje budou uloženy po dobu trvání vašeho pracovního poměru. Vaše údaje požadované pro daňové účely budou také archivovány po dobu až deseti let po ukončení pracovního poměru v souladu se zákonem požadovanými dobami uchovávání pro danou zemi. Pokud vás nezaměstnáme, vaše osobní údaje budou smazány šest měsíců po podání žádosti a bez vašeho souhlasu nebudou po uplynutí této doby uloženy.

Naše stránka na Facebooku

Naše stránka na Facebooku umožňuje lepší a proaktivní komunikaci se zákazníky a potenciálními zákazníky. Pomocí této stránky poskytujeme informace o našich produktech a aktuálních akcích. Při návštěvě naší stránky na Facebooku mohou být vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamní účely. Tyto údaje budou použity k vytvoření pseudonymizovaných uživatelských profilů. Mohou být použity k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se ve vašem zařízení obecně používají soubory tzv. cookies. V těchto cookies se ukládá uživatelské chování a zájmy. Podle čl. 6 odst. 1 písm. (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) to slouží k ochraně našich oprávněných a převažujících zájmů, které spočívají v optimalizovaném zobrazování našich produktů a služeb, jakož i v účinné komunikaci se zákazníky a potenciálními zákazníky. Podrobné informace o zpracování a používání údajů společností Facebook na jejich webových stránkách, kontaktní údaje, vaše práva v tomto ohledu a vaše možnosti konfigurace z hlediska ochrany vašeho soukromí, zejména možností odhlášení, naleznete na stránkách zásad společnosti Facebook ohledně zpracování údajů, na které je uveden odkaz níže. Pokud však i nadále potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat.
https://www.facebook.com/about/privacy/
Možnost odhlášení:
https://www.facebook.com/settings
Statistiky stránek:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

  
Soubory cookies

Společnost Storopack používá soubory tzv. cookies, aby mohla sledovat preference návštěvníků a poskytovat optimální design webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou dočasně umístěny na vašem pevném disku. Informace obsažené v souborech cookies slouží ke zjednodušení navigace a zvýšení uživatelské přívětivosti webu. Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě také bez souborů cookies. Naše soubory cookies neobsahují žádné konkrétní informace o osobách, takže je soukromá doména chráněna. Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Ukládání souborů cookies na pevný disk můžete zabránit, když v nastavení svého prohlížeče zvolíte možnost *nepřijmout žádné soubory cookies*. Podrobné informace najdete v pokynech poskytnutých výrobcem vašeho prohlížeče. Pokud však soubory cookies nepřijmete, může dojít k funkčním omezením týkajícím se poskytované služby.

Bezpečnost

Společnost Storopack používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s nejmodernějším technologickým vývojem.

Služba Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé tento web používají. Informace získané souborem cookie o vašem používání webových stránek jsou přenášeny do společnosti Google a uloženy na serverech ve Spojených státech. Pokud je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa zkrácena v oblasti členských států Evropské unie nebo dalších stran účastnících se Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve převedena na server Google v USA a tam zkrácena. Na těchto webových stránkách je aktivní anonymizace IP. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek a poskytování jim dalších služeb souvisejících s aktivitami webových stránek a používáním internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč poskytuje v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči, uvědomte si ale prosím, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete se také odhlásit ze sledování službou Google Analytics s účinností do budoucna, a to stažením a instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics pro váš aktuální webový prohlížeč:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Jako alternativu doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete kliknutím na tento odkaz v budoucnu odhlásit sledování ze služby Google Analytics na těchto webových stránkách (odhlášení platí pouze pro prohlížeč, ve kterém jste provedli nastavení a v rámci této domény).