Bílý technický tvarovaný díl jako klastr pro procesy spalitelných odlitků Lost Foam a odlitek z kovu

ODLITKY / LOST FOAM

Detailní modely z pěnového polystyrenu (EPS).

PERSPEKTIVNÍ ZNAMENÁ PODPOROVAT NAŠE ZÁKAZNÍKY INOVATIVNÍMI ŘEŠENÍM.

Při výrobě odlitků je především náročný jejich často jemný a detailní tvar. Díky modelům z pěnového polystyrenu (EPS) značky Storopack pro Full Mold odlévání spalitelných odlitků (Lost Foam) je možné dosáhnout při odlévání i komplexních kontur s vysokou přesností. Pěnové modely z EPS jsou umístěny v pískové formě a odpaří se, jakmile přijdou do kontaktu s roztaveným kovem. Vzniklá dutina se vyplní roztaveným kovem a vytvoří se tak přesná geometrie modelu.

 

 

Pěnové modely pro proces spalitelných odlitků vyrábíme od roku 1981. Naše zákazníky podporujeme během celého procesu, od vývoje modelů až po sériovou výrobu. Pěnové modely dodáváme podle aktuálních potřeb zákazníků a certifikované podle normy 9001:2008.

Bílé kuličky ze surového expandovaného polystyrenu

PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS)

Přesně reprodukované komplexní odlévané kontury.

Více informací