Operation Clean Sweep Logo

OPERATION CLEAN SWEEP

Pro čistou vodu.

ÚČASTÍ NA INICIATIVĚ OPERATION CLEAN SWEEP SPOLEČNOST STOROPACK VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PLASTY.

Naše německé, francouzské a španělské pobočky divize Molding se zavázaly k iniciativě nazvané Operation Clean Sweep. Stanovily si tak za cíl prevenci toho, aby se plastové částice používané v našich výrobních pobočkách dostaly vodou do životního prostředí. Jedná se o důležité přispění k prevenci ztrát granulátu v hodnotovém řetězci plastů.

Abychom tohoto cíle dosáhli, je třeba v našich závodech vytvořit technické a strukturální podmínky, které zabrání úniku granulátu a které zajistí, aby se granulát, jež unikne, nedostal do životního prostředí. Naše technologické systémy byly například vybaveny speciálními vodním filtry a naši zaměstnanci byli vyškoleni k prevenci úniku plastového granulátu, a v případě potřeby i k jeho efektivní likvidaci.

Dodatečné informace:

Operation Clean Sweep