"All Together Global Cleanup" Logo

ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP

Novinky 11.09.2020

  1. Společnost
  2. Novinky
  3. Novinky 2020
  4. ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP

SPOLEČNOST STOROPACK SE ÚČASTNÍ AKCE WORLD CLEANUP DAY A KAMPANĚ „ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP“ ORGANIZOVANÉ ALIANCÍ ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

World Cleanup Day (česky Celosvětový úklidový den) se bude konat 19. září 2020. Tímto dnem začíná kampaň „ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP“ (česky Společný celosvětový úklid) aliance nazvané Alliance to End Plastic Waste (česky Aliance pro skoncování s plastovým odpadem). Společnost Storopack se na této celosvětové iniciativě, jejímž cílem je eliminovat plastový odpad z životního prostředí, podílí od roku 2019. Od 19. září a následně až do 4. října 2020 bude společnost Storopack posilovat svoji angažovanost na Celosvětovém úklidovém dni, a to společně se členy a společnostmi po celém světě, které se současně účastní kampaně All Together Global Cleanup. Během Celosvětového úklidového dne a ve třech po něm následujících týdnech budou členové aliance, zaměstnanci jejích členských společností a další organizace, partneři a soukromí jednotlivci z celého světa v rámci kampaně uklízet svoje bezprostřední okolí a odstraňovat z přírody i ty nejmenší části odpadů.

Kampaně ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP se může zúčastnit každý a – za předpokladu, že dodrží předpisy společenského odstupu – ve svém volném čase sbírat odpadky a řádně je likvidovat. Zapojte se!

Více informací o alianci Alliance to End Plastic Waste a kampani ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP najdete na stránkách www.alltogethercleanup.com.


Úklidové iniciativy jsou jedním ze čtyř strategických pilířů podpírajících alianci Alliance to End Plastic Waste, protože tato specifická opatření zvyšují povědomí a spojují lidi.  Alliance to End Plastic Waste – nezisková nevládní organizace, která spolupracuje s vládami i nevládními organizacemi v oblasti environmentálního a ekonomického rozvoje a dalšími hnutími z celého světa – pracuje na propagaci řešení, která účinně bojují proti znečištění životního prostředí způsobenému plastovým odpadem. Aliance se pomocí různých programů a partnerských spoluprací zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: infrastrukturu, inovace, vzdělávání a angažovanost a úklid.

Společnost Storopack má s úklidovými iniciativami již zkušenosti: od roku 2018 podporuje mezinárodní charitativní organizaci Big Blue Ocean Cleanup a je výhradním sponzorem jejich programu na úklid pobřeží. Zaměstnanci společnosti se například dobrovolně účastní iniciativ na čištění pláží ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Beneluxu, kdy odstraňují mikroplasty a malé plastové částice z pláží.

"All Together Global Cleanup" Logo