"CEFLEX" Logo

SPOLEČNOST STOROPACK SE PŘIDÁVÁ K INICIATIVĚ CEFLEX

Novinky 25.11.2020

  1. Společnost
  2. Novinky
  3. Novinky 2020
  4. Společnost Storopack se přidává k iniciativě CEFLEX

SVÝM ZÁVAZKEM K INICIATIVĚ CEFLEX PRACUJE SPOLEČNOST STOROPACK NA ZLEPŠOVÁNÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY FLEXIBILNÍCH OCHRANNÝCH OBALŮ.

Flexibilní obaly jsou klíčovým komponentem našeho moderního světa. CEFLEX je evropská spolupracující iniciativa tvořená více než 130 společnostmi, které představují celistvý řetězec flexibilních obalů s vysokou přidanou hodnotou. Tyto společnosti chtějí spoluprací překonat komplexní technické a ekonomické výzvy stojící v cestě funkční cirkulární ekonomiky. Členové iniciativy CEFLEX usilují také o vývoj udržitelné infrastruktury pro sběr, třídění a recyklaci použitých flexibilních obalů v Evropě.V uplynulých letech jsme výrazně rozšířili náš sortiment ochranných obalů vyráběných z recyklovaných surovin. V nadcházejících letech plánujeme procento těchto produktů výrazně zvýšit, takže funkční recyklační cyklus se stane ještě důležitější. Naším členstvím v iniciativě CEFLEX k tomu můžeme výrazně přispět.

Více informací o iniciativě CEFLEX najdete na stránkách www.ceflex.eu