Logo webových stránek Climate Neutral

WEBOVÉ STRÁNKY S NEUTRÁLNÍM DOPADEM NA KLIMA

Novinky 02.04.2020

  1. Společnost
  2. Novinky
  3. Novinky 2020
  4. Webové stránky s neutrálním dopadem na klima

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI STOROPACK MAJÍ NEUTRÁLNÍ DOPAD NA KLIMA

Společnost Storopack má webové stránky s neutrálním dopadem na klima a podniká tak další krok směrem k vyšší udržitelnosti a ochraně klimatu.
Ve spolupráci se společností ClimatePartner jsme vypočítali roční emise CO2 uvolňované při používání našich webových stránek. Tyto emise jsou důsledkem elektřiny spotřebované datovými středisky, servery, jejich vysokoenergetickým chlazením, nezbytnou hardwarovou infrastrukturou a dalšími.

Společnost Storopack kompenzuje tyto emise CO2 podporováním vodní elektrárny v národním parku Virunga v Konžské demokratické republice. Naše společnost pomáhá financovat údržbu i expanzi. Vyrobená vodní energie nahrazuje uhlí jako primární zdroj energie. Vodní elektrárna také pomohla rozšířit elektrizační soustavu, ke které je připojeno již 5 000 domácností, což podporuje hospodářský rozvoj v regionu.

Další informace o námi podporovaném projektu najdete v našem certifikátu k neutrálnímu dopadu na klima:
https://fpm.climatepartner.com/tracking/14070-1912-1001/cz