CYBERATTACK ON STOROPACK

  1. Společnost
  2. Novinky
  3. CYBERATTACK ON STOROPACK

Novinky z 22.06.2023

Komunikace po kybernetickém útoku plně obnovena

Po kybernetickém útoku, který nás postihl v březnu 2023, byla naše e-mailová komunikace a telefonování plně obnoveny. Díky co nejpečlivější forenzní analýze a vyčištění můžeme naše obchodní partnery ujistit, že v našich e-mailech nejsou ukryty žádné viry z útoku. Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům i našim zaměstnancům za velkou podporu a trpělivost.

Novinky z 05.06.2023

E-mailová komunikace po kybernetickém útoku plně obnovena

Dvanáct týdnů po kybernetickém útoku na naše systémy byla plně obnovena naše e-mailová komunikace. Díky pečlivé forenzní analýze a vyčištění můžeme naše zákazníky, dodavatele a obchodní partnery ujistit, že se v našich e-mailech neskrývají žádné viry z útoku. V současné době jsme stále v omezené míře k zastižení telefonicky. Naše IT oddělení pracuje s vysokou prioritou na obnově všech systémů. Skutečnost, že jsme během útoku byli schopni vyrábět a dodávat po celém světě, je zásluhou obrovského nasazení, kreativity a týmového ducha našich zaměstnanců. Rádi bychom také poděkovali našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům za jejich velkou podporu a trpělivost.

Novinky z 27.04.2023

E-mailová komunikace po kybernetickém útoku z velké části obnovena

Od útoku na naše informační systémy mezitím uplynulo pět týdnů. Naše schopnost vyrábět a dodávat je zaručena. Většina zaměstnanců společnosti Storopack má opět přístup ke svým e-mailům. Díky pečlivé forenzní analýze a čištění můžeme naše zákazníky, dodavatele a obchodní partnery ujistit, že se v našich e-mailech neskrývají žádné viry z útoku. Telefonování bylo částečně obnoveno. Naše IT oddělení nadále pracuje na plné obrátky, aby byly všechny systémy opět dostupné. Za celosvětovou funkčnost vděčíme obrovskému nasazení i kreativitě a týmovému duchu našich zaměstnanců. Nadále také děkujeme našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům za jejich velkou podporu.

Novinky z 28.03.2023

Storopack je schopen dodávat i po kybernetickém útoku

Téměř týden po útoku na naše IT systémy jsme stále schopni vyrábět a dodávat. Naše výrobní a dodavatelská schopnost nebyla v žádném okamžiku přerušena. V současné době je nedostupný pouze internetový obchod. Osobní dostupnost je stále zaručena prostřednictvím nouzových čísel na webových stránkách. V současné době stále nejsme schopni přijímat e-maily. Telefonování bylo částečně obnoveno. Naše IT oddělení pracuje naplno na tom, aby byly systémy opět dostupné. Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům za velkou podporu, které se nám dosud dostalo. Dále bychom rádi poděkovali našim zaměstnancům za jejich obrovské nasazení.

Tisková zpráva 23.03.2023

Zhoršená přístupnost: Výrobce ochranných obalů z Metzingenu se stal obětí kybernetického útoku

V úterý 21. března 2023 zaznamenala společnost Storopack se sídlem v Metzingenu, která se specializuje na ochranné obaly, kriminální útok na své IT systémy. Společnost proto v současné době není dostupná e-mailem a pouze v omezené míře telefonicky. V souladu se svým protokolem pro mimořádné situace v oblasti IT přijala společnost Storopack ihned poté, co se o kybernetickém útoku dozvěděla, nezbytná bezpečnostní opatření a informovala policii a další odpovědné orgány. V současné době může dojít ke zpoždění dodávek, společnost Storopack pracuje na plné obrátky, aby i nadále zajistila schopnost dodávek. Webové stránky společnosti nejsou kybernetickým útokem dotčeny: Na adrese www.storopack.com najdou zákazníci a partneři telefonní čísla, prostřednictvím kterých se mohou v současné době dovolat na pobočky společnosti. Společnost Storopack zde také poskytuje informace o aktuálním stavu v každém okamžiku.
"Intenzivně pracujeme na plné obnově všech systémů. Rád bych poděkoval našim zaměstnancům, kteří na tom pracují s velkým nasazením.  Poděkování patří také našim zákazníkům a partnerům za pochopení a podporu v současné situaci," říká Hermann Reichenecker, předseda představenstva společnosti Storopack.