Ein Mann formt mit zwei Fingern seiner beiden Hände ein Fenster

VIZE A SMĚRNICE

  1. Společnost
  2. Vize a směrnice

ODPOVĚDNOST ZNAMENÁ PŮSOBENÍ V SOULADU S JASNÝMI HODNOTAMI A POMOCNÝMI PRINCIPY.

Klíčem k úspěchu naší společnosti jsou hodnoty a standardy, které nám poskytují návod, jak komunikovat se zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery a vytvořit tak základ pro mimořádnou spolupráci. Jako globální, rodinný podnik jsme si vědomi naší sociální a ekonomické odpovědnosti, kterou aktivně pomáháme utvářet.

Během globálního, celopodnikového procesu jsme společně sestavili v dokumentu „Storopack Vision & Guidelines – Vize a směrnice společnosti Storopack“ principy, které tvoří základ našich činností a definují společnost Storopack jako podnik, zaměstnavatele a obchodního partnera.

I. NÁŠ PODNIK

Naše klíčové kompetence spočívají v prvotřídních obalových řešeních a tvarovaných dílech.

1. V první řadě se zaměřujeme na aplikace v oblasti ochranných obalů a tvarových dílů z pěnových polystyrenů.

2. Považujeme za nikdy nekončící úkol poskytnout vhodná řešení tak, abychom mohli uspokojit měnící se potřeby našich zákazníků servisem na nejvyšší úrovni.

3. Zákazníci, trhy a naše vlastní schopnosti jsou vůdčím principem všeho, co děláme.

Společnost Storopack usiluje o to, aby byla přední značkou na námi zvolených trzích.

II. SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI JSOU ZÁKLADEM NAŠEHO ÚSPĚCHU

Naše existence závisí na našich zákaznících.

1. Pozorně nasloucháme a učíme se z úkolů, které před nás staví naši zákazníci. Tímto způsobem neustále vylepšujeme své produkty, služby a dlouhodobé obchodní vztahy.

2. Společnost Storopack své trhy zásobí vysoce kvalitními produkty a službami.

3. Svým zákazníkům vycházíme vstříc v maximálně možné míře prostřednictvím přítomnosti na místním trhu s podporou naší korporátní sítě.

Pro výrobky našich zákazníků vytváříme skutečnou přidanou hodnotu.

III. INOVACE SE ZAMĚŘUJE NA NAŠI HLAVNÍ OBCHODNÍ ČINNOST

Společně s našimi zákazníky a dodavateli vyvíjíme a nabízíme inovativní řešení.

1. Naše řešení v oblasti ochranných obalů zajišťují, že výrobky našich zákazníků budou přepraveny a uskladněny bez poškození.

2. Naše tvarové díly z pěnových polystyrenů nejenom zvyšují funkčnost produktů zákazníků, ale zlepšují také možnosti jejich dalšího vývoje, designu a technologie.

3. Naše produktové řady a řešení jsou vyvíjeny za pomoci aktivního celosvětového průzkumu v oblasti technologie a na základě komunikace mezinárodních týmů společnosti Storopack.

4. Máme zájem o spolupráci na novém rozvoji podniku.

Naše inovace jsou tak přednostně zaměřeny na lepší použitelnost našich produktů a zvýšené vytváření hodnoty.

IV. Z DODAVATELŮ SE MOHOU STÁT PARTNEŘI

Dobří dodavatelé se mohou stát strategickými partnery, což je klíčový faktor našeho úspěchu.

1. Máme zájem o dlouhodobé a spolehlivé obchodní vztahy s našimi dodavateli.

2. Spoléháme se na naše dodavatele, a proto očekáváme kvalitu, přesnost a spolehlivost. Společné inovace a vývoje, z nichž profitují obě strany, jsou možné pouze v případě dobrých vztahů s dodavateli.

3. Poměr ceny a výkonu našich dodavatelů musí být přiměřený našim dlouhodobým představám o kvalitě a službách.

Dodavatelé, kteří jsou pro naši hlavní obchodní činnost rozhodující a zároveň důvěryhodní, se mohou stát našimi partnery.

V. BUDOVÁNÍ TRHŮ PO CELÉM SVĚTĚ

Jsme blízko našim zákazníkům a rozumíme jejich potřebám.

1. Společnost Storopack je přítomna tam, kde jsou stále potřeba naše produkty a kde jsou vhodné všeobecné podmínky.

2. Aktivně analyzujeme a vytváříme trhy po celém světě.

3. Společnost Storopack respektuje lidi, jejich kulturu a prostředí všude ve světě.

4. Naše výrobky nabízíme na mezinárodní úrovni.

5. Máme zájem o spolupráci všude tam, kde mohou být otevřeny nové trhy.

Na globálních trzích jednáme rychle a dbáme o dlouhodobou perspektivu.

VI. ZAMĚSTNANCI JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU

Naším nejcennějším aktivem jsou motivovaní zaměstnanci.

1. Jednejte s každým tak, jak chcete, aby ostatní jednali s vámi.

2. Naše otevřenost a vzájemná úcta při jednání s ostatními je základem pro dlouhodobý a úspěšný rozvoj naší společnosti.

3. Společnost Storopack propaguje proces neustálého zlepšování investováním do školení a dalšího rozvoje našich zaměstnanců.

4. Na oplátku se očekává, že zaměstnanci budou v plné míře využívat svůj potenciál a schopnosti.

5. Podporujeme iniciativu a vlastní návrhy. Pokud se stanou chyby, otevřeně o nich diskutujeme a poučíme se z nich. Považujeme je za příležitost se z nich společně učit.

6. Cíle a záměry jednotlivců i oddělení jsou vždy odvozeny od zájmů celé společnosti.

Naši zaměstnanci představují náš největší potenciál a odlišují nás od ostatních.

VII. VEDOUCÍ PRACOVNÍCI JSOU PŘÍKLADEM

Dodatečné odpovědnosti našich vedoucích pracovníků jsou jasně stanoveny a musí být realizovány.

1. Vedoucí pracovníci nesou odpovědnost za motivaci a rozvoj členů týmu tak, aby se v něm ustavilo sociální, kulturní a environmentální uvědomění.

2. Naši vedoucí pracovníci zaměřují svou iniciativu na celkový cíl a jsou zodpovědní za své povinnosti.

3. Tým vedoucích pracovníků působí na národní i mezinárodní úrovni a cestuje.

4. Každý vedoucí pracovník pečuje o trvale pozitivní image značky Storopack, interně i externě.

Naši zaměstnanci a vedoucí pracovníci společně tvoří silný tým.

VIII. RODINNÝ PODNIK S HODNOTAMI

Společnost Storopack je živoucím příkladem předností rodinného podniku.

1. Zachování společnosti Storopack jako rodinného podniku má nejvyšší prioritu.

2. Filozofie našeho rodinného podniku nabízí významné příležitosti k osobnímu rozvoji a vyžaduje osobní nasazení, odpovědnost a spolupráci. To s sebou nese nejen uchování úspěšné tradice a mezilidských vztahů, ale také flexibilitu, rychlé rozhodování a reakci na potřeby.

3. Naše podnikatelská činnost zohledňuje odpovědnost za životní prostředí a společnost. Náš styl je upřímný, přímočarý a zaměřený na kontinuitu.

4. Ve společnosti Storopack je vztah mezi cizím a vlastním kapitálem v pevném a zdravém poměru. Proto je dlouhodobý rozvoj hodnot důležitější než krátkodobý zisk.

5. K udržení vyrovnané finanční síly společnosti je zapotřebí rentability, efektivnosti, účinného využívání zdrojů a dostatečná tvorba přidané hodnoty. To by mělo v dlouhodobém horizontu zajistit nezávislost na cizím kapitálu.

Naším klíčovým vodítkem je dlouhodobý rozvoj hodnoty společnosti Storopack jako nezávislého rodinného podniku.