Žena vyndává zkumavku z izolačního boxu

SPOLEHLIVĚ CHLAZENÉ AŽ DO CÍLE

Odborný příspěvek - Listopad 2017

 1. Tisk
 2. Odborný příspěvek
 3. Spolehlivě chlazené až do cíle

PŘI PŘEPRAVĚ PRODUKTŮ CITLIVÝCH NA TEPLOTU JE DŮLEŽITÝ SPRÁVNÝ OBAL.

Krevní konzervy, laboratorní vzorky, očkovací látky, léčiva nebo i orgány – během běžného dne provozu laboratoře a kliniky se převáží z bodu A do bodu B ledacos. Na rozdíl od běžného zaslání poštou musí být však zasílaný produkt nejen dobře chráněný, ale většinou také spolehlivě chlazený. Proto se používají obaly pro takzvanou „termoizolační expedici“, které vyvíjejí výrobci, jako je specialista na ochranné obaly z Metzingenu, firma Storopack, podle přání zákazníka na míru.

  

Aktivní versus pasivní
Kdo chce zasílat zboží citlivé na teplotu, má v zásadě dvě možnosti chlazení: aktivní nebo pasivní. Při aktivním chlazení se využívá energie, kterou dodává třeba dopravní vozidlo. To může být v logistice potravin účelné při přepravě velkého množství, například v klimatizovaném nákladovém prostoru nákladního vozu. Předpokladem pro to však je, že se dá veškeré zboží přepravovat ve stejném teplotním rozsahu – pokud by jednotlivé zboží muselo být chlazeno při nižší teplotě, byl by třeba oddělený chladicí prostor, například ve speciálním dvoukomorovém vozidle. Farmaceutickému odvětví a laboratořím se relativně dražší aktivní chlazení vzhledem k menšímu přepravovanému množství nemusí vždy vyplatit.

Daleko lepší poměr ceny a kvality pak nabízí pasivní chlazení v podobě termoboxů s plastovými chladicími akumulátory, gelovými polštáři nebo pěnovým materiálem (foam bricks). Ty udržují zasílané produkty po stanovenou dobu spolehlivě v určeném teplotním rozsahu. To má pro zasilatele hned několik výhod, říká Thomas Thein, Business Unit Manager Medical Europe ve společnosti Storopack: „Náklady na termobox plus přepravu mohou být výrazně nižší než na přepravu s aktivním chlazením například v klimatizovaném nákladovém prostoru nákladního vozu. Navíc máte jistotu zejména při přepravě v oblastech, v nichž nelze trvale a všude bezpodmínečně zaručit dodávky elektrické energie.“ Výrobci, jako je Storopack, nabízejí nejen řadu standardních boxů, ale také systémových řešení, jejichž způsobilost byla předem osvědčena, a to v různých velikostech, se stanovenými teplotními rozsahy a pro určitou dobu přepravy. Pokud by se v sortimentu nenašlo ani tak nic vhodného, navrhuje společnost Storopack pro zákazníky také individuální řešení. „V oboru farmacie a biotechnologie se v Německu, Rakousku a Švýcarsku a v okolních evropských zemích používají v první řadě termoobaly na 24 hodin s teplotním rozsahem od 2 do 8 °C nebo od 15 do 25 °C. Využívají se však také řešení na 48 hodin nebo delší dobu,“ říká Dr. Klaus Frischkorn. „Obzvlášť žádané jsou také termoobaly s delší dobou zaručené teploty pro mezinárodní přepravu v oblastech, v nichž nepřichází v úvahu přeprava nákladním vozem, například do zámoří.“

  

Na co dbát při výběru obalu?
Při výběru termoizolačního obalu by neměly rozhodovat jen vlastní nároky na bezpečnost, hygienu a kvalitu. Například výrobci léčiv a na ně navázaná logistika musí splňovat požadavky „Good distribution practice“ (GDP), pokyny Evropské komise, aby byla zajištěna kvalita a neporušenost léčiv. Laboratoře tyto požadavky znají a přizpůsobily se jim; ty mohou navíc představovat kritérium při výběru vhodné firmy specializující se na ochranné obaly. Když je nalezen výrobce, doporučuje se zodpovědět si několik základních otázek, které usnadní rychlé nalezení ideálního výrobku pro termoizolační expedici:

 • Jak dlouho bude balík pravděpodobně na cestě?
 • Bude balík přepravován vnitrostátně nebo mezinárodně?
 • Jaké jsou klimatické podmínky během přepravy?
 • V jakém teplotním rozsahu musí být zasílané produkty přepravovány?
 • Je účelnější jednorázové nebo opětovně použitelné řešení?
 • Jaký objem bude potřeba?
 • Je zboží obzvlášť citlivé, takže musí být přepravní box obzvlášť stabilní?
 • Existují u balíku omezení velikosti či hmotnosti, například z důvodu lepší manipulace?
 • Jaký druh přepravy byl zvolen? Letecká přeprava, přeprava nákladním vozem?


V případě pochybností poradí výrobce ochranných obalů, jak potvrzuje Dr. Klaus Frischkorn: „Se zákazníkem projednáme všechny faktory termoizolační přepravy, například předpokládané klimatické podmínky na cestě, dobu přepravy a jaké chladicí prostředky jsou účelné.“

  

Když to má být individuální termobox
Stále znovu jsou při termoizolační expedici požadována i řešení udělaná na míru – obaly, u nichž jsou forma a chlazení speciálně uzpůsobeny přepravovanému produktu a které jsou proto pro zákazníka nově vyvíjeny. Společnost Storopack se zde opírá o poradenství přímo u zákazníka. Nejprve se vypočítá požadovaná účinnost řešení a poté se vyhotoví 3D návrh a CAD výkres. Potom vyrobí společnost Storopack prototyp boxu, který se pak použije při dalších testech. Ve firemní zkušebně nakonec odborníci řešení testují do nejmenších detailů. „V klimatické komoře jsou simulovány měnící se okolní teplotní podmínky při přepravě a lze v ní zajistit scénáře v rozsahu od -25 do +50 °C,“ uvádí Olaf Neumann, produktový manažer společnosti Storopack. Díky základně 2,5 čtverečních metrů a výšce 2,75 metrů se do ní vejde i průmyslová paleta. „Při testech je do obalu rozmístěno několik datových záznamníků (dataloggerů), které zaznamenávají teplotní křivky. Poté následuje praktické testování prototypu při reálné přepravě.“ Pokud jsou výsledky přesvědčivé, jde box do výroby a pak je připraven k dodání a použití.

  

Co je systémové řešení s předem osvědčenou způsobilostí?
Systémová řešení s předem osvědčenou způsobilostí lze doporučit v případě, že není požadován ani není potřeba individuálně vyvinutý box, protože existují vhodná řešení ze standardního sortimentu výrobce. Ve společnosti Storopack je přesně definováno, co se tím rozumí: „Předem osvědčená způsobilost u nás znamená, že daný druh boxu byl vyvinut s doloženou účinností na základě evropské normy AFNOR NF S99-700 a byl testován v klimatické komoře s letním i zimním scénářem,“ říká Olaf Neumann. Takové testování probíhá vždy bez přepravovaného zboží, tedy s prázdným obalovým prostorem, což u termoizolačního obalu představuje ten nejhorší scénář („worst case“). Průměrná teplota činí u letního scénáře 26 °C a u zimního scénáře 7 °C.


Výsledky testů v klimatické komoře jsou zaznamenány ve zprávě o způsobilosti, která je k systémovému řešení přiložena. Zákazníci tak mají doklad, že například systémové řešení na 24 hodin v rozsahu od 2 do 8 °C teplotu po tuto dobu bezpečně udrží – i v případě kolísajících vnějších teplot. Společnost Storopack navíc dodává všechny další potřebné komponenty pro termoizolační expedici přímo se systémovým řešením: termobox, chladicí prostředek, vnější/přepravní krabici, vnitřní krabici (payload) a balicí návod. Navíc je možné vložit do obalu jednorázové nebo opakovatelně využitelné malé datové záznamníky (dataloggery), které budou sledovat teplotu během celého chladicího řetězce. Integrované USB rozhraní umožňuje data v místě příjmu vyhodnocovat. Společnost Storopack nabízí systémová řešení s předem osvědčenou způsobilostí pro termoizolační přepravu s dobou zaručené teploty 24, 48, 96 nebo 120 hodin v různých teplotních rozsazích. Pokud je zásilka příliš malá na to, aby byla přepravována v nákladním voze, ale příliš velká na to, aby se vešla do jednotlivých izolačních boxů, mohou zákazníci také využít paletový termokontejner: zásuvné řešení, které se přesně vejde na běžnou europaletu. Požadovanou teplotu udržují speciální PCM akumulátory (phase change material), které mohou díky střídaní fází tepelnou a chladicí energii dlouho ukládat a znovu ji vydávat.

    

Resumé

Pasivní chlazení se nabízí laboratořím, lékárnám, výrobcům léčiv i dodavatelům a zasilatelům z oborů farmacie a biotechnologie obecně jako spolehlivá a zároveň cenově výhodnější možnost přepravy produktů citlivých na teplotu. Hodí se k němu termoboxy a systémová řešení s předem osvědčenou způsobilostí, která mohou balený výrobek udržet v požadovaném teplotním rozsahu i po několik dnů. Pro případ potřeby vyvíjejí navíc výrobci ochranných obalů individuální řešení, která jsou přímo šitá na míru pro termoizolační a bezpečnou expedici produktu. Inovativní poskytovatelé řešení, například společnost Storopack, navíc zohledňují nové podmínky, jako je realizace pokynů GDP do roku 2018.

    

 

    

Na co kladete u termoboxu důraz?

„Pro naše účely musí termobox minimálně 48 hodin spolehlivě udržet teplotu mezi 2 a 8 °C. Navíc dbáme na to, aby byl box lehký, stabilní a opětovně použitelný a nebyl příliš drahý. Kromě toho by řešení mělo splňovat normy GDP a mělo by být vhodné pro produkty podle norem GMP („good manufacturing practice“ = správná výrobní praxe). V zásadě má pro nás pasivní chlazení mnoho výhod, protože při něm nejsme závislí ani na jednotlivých poskytovatelích logistických služeb, ani na druhu přepravy: Nehraje žádnou roli, zda budou výrobky přepravovány letecky nebo nákladním vozem. Především v oborech, v nichž je důležitá rychlost, například u zásilek s organickými vzorky, je flexibilita pasivního chlazení stěžejní faktor.“

 • Sylvia Weimer-Hartmann, jednatelka a majitelka firmy Biokanol Pharma
  Fotka: Biokanol Pharma GmbH, Rastatt
Silvia Weimer-Hartmann, die Geschäftsführerin und Inhaberin von Biokanol Pharma

Materiál termoboxu

V závislosti na požadavku a teplotních podmínkách při transportu a skladování se izolační boxy vyrábějí buď z EPS, EPP, Neoporu® nebo hybridního materiálu – kombinace EPS a PE nebo EPS a PP. V odvětví dále probíhá vývoj materiálů, které jsou stoprocentně kompostovatelné.

EPS (expandovaný polystyren), nebo hovorově také Styropor®, nabízí hned několik výhod: Je velmi lehký, protože obsahuje až 98 procent vzduchu, je nesmírně pevný v tlaku a neabsorbuje téměř žádnou vodu. Díky nízké tepelné vodivosti materiálu jsou produkty citlivé na teplotu velmi dobře chráněny. Materiál je navíc zcela recyklovatelný a dá se velmi přínosně znovu použít.

Neopor® se vyznačuje vynikající izolační schopností, vysokou odolností v tlaku, tlumením otřesů, nízkou hmotností a odolností vůči vlhkosti. Boxy z Neoporu® se proto často využívají pro expedici farmaceutických produktů. Materiál navíc obsahuje infračervené absorbéry a reflektory, které ve srovnání s běžnými izolačními materiály snižují tepelnou vodivost.

EPP (expandovaný polypropylen) je obzvlášť odolný, trvanlivý a lehký. EPP je ideální jako základ pro obal k opakovanému použití zhotovený na míru, protože tento extrémně odolný materiál snadno zvládne taková zatížení při transportu, jako jsou nárazy a dokonce i opakované nárazy – EPP zůstane plně funkční.

Hybridní materiál je inteligentní kombinace EPS a PE (polyetylenu) nebo EPS a PP (polypropylenu) a slučují se v něm tudíž přednosti těchto materiálů: nízká objemová hmotnost EPS i vynikající chemická odolnost a tlumení nárazů u PE, respektive PP. Je ještě pevnější a odolnější proti otěru než EPS – proto se dají boxy z hybridního materiálu používat zejména ve ztížených podmínkách – nebo v případě, že musí zvládnout mnoho cyklů.

    

Miloš Novák
Storopack Česká republika, s.r.o.
Průmyslová 1502
691 23 Pohořelice
T +420 602455810

milos.novak@storopack.com