Alliance To End Plastic Waste Logo

ALIANCE PRO SKONCOVÁNÍ S PLASTOVÝM ODPADEM

Tisková zpráva 21.08.2019

  1. Tisk
  2. Tiskové zprávy
  3. Tiskové zprávy 2019
  4. Aliance pro skoncování s plastovým odpadem

SPOLEČNOST STOROPACK SE PODÍLÍ NA GLOBÁLNÍ INICIATIVĚ ZAMĚŘENÉ NA BOJ S PLASTOVÝM ODPADEM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Metzingen, srpen 2019. Plastový odpad v životním prostředí, zejména v oceánech, je závažným celosvětovým problémem. Společně s přibližně 40 společnostmi si společnost se sídlem v Metzingenu specializující se na ochranné obaly stanovila za cíl snížit zatěžování životního prostředí plastovým odpadem a likvidovat plasty, které se v životním prostředí již nacházejí. Mezinárodní Alliance to End Plastic Waste (AEPW = Aliance pro skoncování s plastovým odpadem) byla založena letos v lednu a již se zavázala zajistit finanční prostředky ve výši přibližně jedné miliardy amerických dolarů. Během příštích pěti let by měla poskytnout na různé projekty celkovou částku minimálně 1,5 miliard dolarů.

„Plastový odpad nepatří do životního prostředí, ale má být řádně recyklován. Proto jsme s pevným přesvědčením do této aliance vstoupili, abychom přispěli k řešení tohoto problému,“ říká Hermann Reichenecker na pozici Chairman of the Management Board společnosti Storopack.

Opatření plánovaná aliancí

AEPW se zaměřuje na strategii, která má čtyři části, a na projekty hledající řešení. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji potřebné infrastruktury. Městům a oblastem, které se nejvíce potýkají s plastovým odpadem, má být poskytnuta podpora při rozvoji infrastruktury pro nakládání s odpady. Budou také realizovány investice do nových technologií na recyklaci a využití plastů. Dále budou vyvíjena inovativní řešení zaměřená na recyklaci obalů a bude podporována cirkulární ekonomika. Část rozpočtu bude také použita na zvyšování povědomí dotčeného obyvatelstva. Cílem je informovat spotřebitele o recyklaci a přispívat k jejich informovanosti. Velký důraz je také kladen na likvidaci plastů již nahromaděných v oceánech a řekách, protože u nich je nezbytně nutné začít jednat.

Globální nezisková iniciativa sdružuje mezinárodní společnosti, jež jsou zapojeny do hodnotového řetězce plastů a k nimž patří zpracovatelé surovin, chemické podniky, producenti plastů, výrobci spotřebního zboží a společnosti zabývající se recyklací z celého světa. Aliance také spolupracuje se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (WBCSD) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). V budoucnu bude spolupráce rozšířena na vlády, nevládní organizace a skupiny investorů.