Eine weiße maßgeschneiderte Verpackungsbox aus recyceltem EPS

SPOLEČNOST STOROPACK UZAVÍRÁ MATERIÁLEM REPS RECYKLAČNÍ CYKLUS

Tisková zpráva 10.12.2020

  1. Tisk
  2. Tiskové zprávy
  3. Společnost Storopack uzavírá materiálem rEPS recyklační cyklus

ÚSPĚŠNÉ DODÁNÍ PRVNÍCH OCHRANNÝCH OBALŮ VYROBENÝCH ZE 100 PROCENT Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU OD SPOTŘEBITELŮ

Metzingen, prosinec 2020. Nová surovina rEPS (recyklovaný expandovaný polystyren) je v celém průmyslové sektoru dobře přijímána. Společnost Storopack již dodala svým zákazníkům první ochranné obaly vyrobené ze 100 procent rEPS. Tento materiál je kompletně vyroben z odpadního EPS od spotřebitelů. Prvním zákazníkem používajícím ochranné obaly ze 100procentního rEPS je společnost Prevor. Tato francouzská společnost ze zdravotnického odvětví volí na ochranu zasílaného zboží mimořádně udržitelný produkt, protože vynikající vlastnosti materiálu rEPS značky Storopack umožňují jeho použití bez druhotných obalů (například kartonů nebo lepidel).

Také v Německu byl zahájen první projekt s předním výrobcem čisticího zařízení a výroba ochranných obalů bude spuštěna již brzy.

 

Partnerství, které uzavírá cyklus

Společnost Storopack, odborník na ochranné obaly, je prvním výrobcem se zcela integrovaným výrobním procesem rEPS. Recyklace i výroba perlí rEPS se provádí výhradně ve vlastních prostorách společnosti. Společnost Storopack aktuálně spolupracuje se dvěma partnerskými společnostmi, aby uplatnila princip „cirkulární ekonomiky“ v praxi pro svoje ochranné obaly. Zákazníci, kteří si v maloobchodě zakoupili domácí spotřebiče a spotřební elektroniku, mohou vrátit použité ochranné obaly z EPS, jakmile obdrží své zboží. Tyto obaly budou předány společnosti Eco2PR k dalšímu zpracování. Společnost Storopack nakonec patentovaným způsobem surovinu recykluje a použije ji k výrobě nových ochranných obalů.

Společnost Storopack je tak exkluzívním partnerem francouzské sítě Réseau National des Recycleurs de Polystyrène expansé (R.N.R.P.), jejímž cílem je vytvoření efektivního recyklačního cyklu pro expandovaný polyester (EPS) a udržitelné využívání této suroviny.Inovativní surovina rEPS hraje klíčovou roli při zajišťování, aby se obaly používali ekologičtějším způsobem. Kombinuje udržitelnost s pozitivními materiálovými vlastnostmi EPS: dobré tlumení nárazů, nízká hmotnost, vynikající izolace a skvělá tvarovatelnost. Ochranné obaly vyrobené ze 100 procent rEPS nejen, že přinášejí nižší uhlíkovou stopu, ale poskytují i stejnou spolehlivou ochranu jako výrobky z tradičního EPS.

 

Hledání udržitelnějších přístupů

Společnost Storopack se zavazuje podporovat cirkulární ekonomiky po celém světě s cílem výrazně zvýšit míru recyklace. Storopack se mimo jiné přihlásil ke korporátní iniciativě Recyqualipso ve Francii, jejímž cílem je najít způsob recyklace polystyrénových jogurtových nádob na rEPS. Iniciativa Recyqualipso byla uvedena v roce 2019 ve Francii společnostmi Valorplast a Syndifrais a s finanční a technickou podporou společnosti CITEO. V roce 2019 vyrobila společnosti Storopack více než 30 procent svých interních produktů za použití obnovitelných nebo recyklovaných materiálů – a jejím cílem je zvýšit toto číslo do roku 2025 o více než 50 procent.