Ein Gebäude mit Glasfassade und einem Baum davor

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

  1. Udržitelnost
  2. Environmentální politika

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI STOROPACK

„Storopack Vision & Guidelines – Vize a směrnice společnosti Storopack“, formálně odsouhlasený soubor principů pro všechny zaměstnance společnosti Storopack, vyžaduje činnosti, které zohledňují odpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti. Náš styl je spravedlivý, přímočarý a zaměřený na kontinuitu. Vedoucí pracovníci nesou odpovědnost za motivaci a rozvoj zaměstnanců tak, aby se v něm ustavilo sociální, kulturní a environmentální uvědomění. Kompletní verzi dokumentu „Storopack Vision & Guidelines – Vize a směrnice společnosti Storopack“ naleznete zde.

Naše produkty jsou vyrobeny z primárních surovin nebo sestávají, pokud je to možné, až ze 100 % recyklovatelného materiálu. Naše produkty, které jsou označeny pojmem „Bio", jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů a jsou biologicky odbouratelné. Obdržely oficiální certifikaci zásadně prostřednictvím renomovaných a nezávislých institucí (DIN CERTCO, www.dincertco.com and BPI, www.bpiworld.org).

V souladu s touto zásadou se stavíme proti výrobkům, které jsou označeny jako „Bio“ nebo „biologicky odbouratelné“, a přitom jsou podřízeny méně přísným standardům, jež jsou vůči zákazníkům zavádějící a způsobují problémy s důvěryhodností našeho celého průmyslového odvětví, např. plastové produkty s oxo nebo mikropřísadami, které ve skutečnosti nejsou biologicky odbouratelné, ale pouze se rozkládají a stávají se tak neviditelnými. Takové produkty mimo to značně poškozují řádný koloběh recyklace.

K usnadnění orientace označujeme naše produkty podle jejich vlastností jako „4R": REDUCE (SNÍŽENÍ), REUSE (OPAKOVANÉ POUŽITÍ), RECYCLE (RECYKLACE) a RENEW (OBNOVITELNÉ).

REDUCE (SNÍŽENÍ)

Tento produkt a jeho výrobní proces jsou určeny ke snížení využití přírodních zdrojů.

REUSE (OPAKOVANÉ POUŽITÍ)

Tento produkt může být opakovaně několikrát použit ke svému původnímu účelu.

RECYCLE (RECYKLACE)

Odpad po spotřebě nebo výrobě tohoto produktu může nahradit primární suroviny.

RENEW (OBNOVITELNÉ)

Tento produkt je vyroben z obnovitelných surovin, např. ze dřeva nebo rostlin.