Ein Karton mit einer Holzschachtel und Papierpolstersträngen aus Graspapier

PAPERplus® CLASSIC GRASS

Obalové materiály s trávou.

TRVALÁ UDRŽITELNOST ZNAMENÁ, KDYŽ SE OBNOVITELNÉ ZDROJE SETKÁVAJÍ S EKOLOGICKÝMI VÝROBNÍMI PROCESY.

Trvalá udržitelnost a zachování zdrojů hrají v obalovém průmyslu klíčovou roli –  vhodné ochranné obaly mohou zajistit, že se dodávané zboží dostane ke svému příjemci v bezvadném stavu a s co možná nejnižší zátěží pro životní prostředí. Trvalá udržitelnost je středem zájmu také u nového typu papíru značky Storopack nazvaného PAPERplus® Classic Grass, protože je z 50 procent tvořen trávou sušenou na slunci. Výhody jsou zcela jednoznačné: tráva je obnovitelný zdroj a během výroby tohoto typu papíru se spotřebovává mnohem méně vody a energie, než je třeba pro zpracování dřevních vláken. Tráva použitá v papíru PAPERplus® Classic Grass je navíc získávána z oblasti Švábské Alby v Německu a roste lokálně v oblasti v okolí papíren ve městech Metzingen a Lenningen.

Před zpracováním na obalový materiál se suší na místě v dané lokalitě. Snižuje se tak zátěž na životní prostředí díky krátkým dopravním vzdálenostem. Navíc - při výrobě papíru PAPERplus® Classic Grass nepoužívá společnost Storopack procesní chemické látky – další dobré zprávy pro naši planetu. Naši zákazníci získají používáním papíru PAPERplus® Classic Grass obvyklé, tedy vynikající obalové vlastnosti. Papírové polštáře jsou ideální pro zaplnění prostoru a balení k přepravě zboží o hmotnosti mezi 5 a 50 kilogramy – a lze je vyrábět v balicí stanici za použití systémů papírových polštářů PAPERplus® Classic a Classic².

Ein Karton mit einer Müslipackung und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit einer Trinkflasche und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit einer Frischhaltedosen und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein Karton mit einer Holzschachtel und Papierpolstersträngen aus Graspapier
Ein brauner Papierpolsterstrang aus Graspapier