Kartonová krabice s dřevěným boxem a pásy papírových polštářů vyrobených z papíru z trávy

PAPERplus® CLASSIC GRASS

Obalové materiály s trávou.

TRVALÁ UDRŽITELNOST ZNAMENÁ, KDYŽ SE OBNOVITELNÉ ZDROJE SETKÁVAJÍ S EKOLOGICKÝMI VÝROBNÍMI PROCESY.

Trvalá udržitelnost a zachování zdrojů hrají v obalovém průmyslu klíčovou roli –  vhodné ochranné obaly mohou zajistit, že se dodávané zboží dostane ke svému příjemci v bezvadném stavu a s co možná nejnižší zátěží pro životní prostředí. Trvalá udržitelnost je středem zájmu také u nového typu papíru značky Storopack nazvaného PAPERplus® Classic Grass, protože je z 50 procent tvořen trávou sušenou na slunci. Výhody jsou zcela jednoznačné: tráva je obnovitelný zdroj a během výroby se spotřebuje méně vody a energie než při výrobě celulózových vláken, což vede k nižšímu dopadu na emise CO2 ve srovnání s panenským papírem pro stejné použití. Tráva použitá v papíru PAPERplus® Classic Grass je navíc získávána z oblasti Švábské Alby v Německu a roste lokálně v oblasti v okolí papíren ve městech Metzingen a Lenningen.

Před zpracováním na obalový materiál se suší na místě v dané lokalitě. Snižuje se tak zátěž na životní prostředí díky krátkým dopravním vzdálenostem. Navíc - při výrobě papíru PAPERplus® Classic Grass nepoužívá společnost Storopack procesní chemické látky – další dobré zprávy pro naši planetu. Naši zákazníci získají používáním papíru PAPERplus® Classic Grass obvyklé, tedy vynikající obalové vlastnosti. Papírové polštáře jsou ideální pro zaplnění prostoru a balení k přepravě zboží o hmotnosti mezi 5 a 50 kilogramy – a lze je vyrábět v balicí stanici za použití systémů papírových polštářů PAPERplus® Classic a Classic².

Kartonová krabice s krabičkou müsli a pásy papírových polštářů vyrobených z papíru z trávy
Kartonová krabice s lahví na pití a pásy papírových polštářů vyrobených z papíru z trávy
Kartonová krabice s nádobami na potraviny a pásy papírových polštářů vyrobených z papíru z trávy
Kartonová krabice s dřevěným boxem a pásy papírových polštářů vyrobených z papíru z trávy
Pás hnědých papírových polštářů z papíru z trávy