ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2018

Tisková zpráva 13.11.2019

  1. Tisk
  2. Tiskové zprávy
  3. Tiskové zprávy 2019
  4. Roční účetní uzávěrka 2018

SPOLEČNOST STOROPACK ZVYŠUJE PRODEJ O TÉMĚŘ PĚT PROCENT VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM ROKEM

Metzingen, listopad 2019. Společnost Storopack, která se specializuje na výrobu a dodávky ochranných obalů, úspěšně uzavřela rok 2018. V loňském roce tato mezinárodní skupina s cca 2 520 zaměstnanci na 66 pobočkách a se sídlem v německém Metzingenu vytvořila konsolidovaný výnos ve výši 476 milionů eur, což představuje nárůst okolo pěti procent. Po úpravě o směnné kurzy se růst prodejů pohyboval kolem sedmi procent.

K pozitivnímu rozvoji podniku přispěly všechny regiony a obě divize, Molding a Packaging. Společnost Storopack vytvořila více než polovinu svých výnosů v Evropě (54 procent), asi čtvrtinu v Severní Americe (26 procent) a něco přes 17 procent v Asijsko-pacifickém regionu. K téměř třem procentům přispěly společně Jižní Amerika a ostatní země.

Nicméně, čistý zisk za rok 2018 byl nižší než v předchozím roce a nedosáhnul interních cílů. Mimořádně velký nárůst cen surovin a přepravních nákladů lze přenést na zákazníky pouze po určitou dobu, a ne v plné výši.

Zaměření zůstává na udržitelnosti a recyklaci
„Díky produktovému portfoliu vyvíjenému po desítky let má společnost Storopack, co se týče produktů s vysokým procentem recyklace a produktů zhotovených z obnovitelných surovin, velmi dobrou pozici. V uplynulém roce jsme uvedli řadu nových, udržitelných produktů. Především lze hovořit o vzduchových polštářích AIRplus® Void Recycle, která je minimálně z 50 % vyrobena z recyklovaného materiálu, či o novém typu papíru, jež je z poloviny vyroben z obnovitelné suroviny – trávy,“ říká pan Hermann Reichenecker, který působí na pozici Chairman of the Management Board. Společnost Storopack také efektivně spravuje svoji energii a výrazně investovala do minimalizace uhlíkových emisí, hlavně spotřeby energie ve svých pobočkách.

Na podporu udržitelnosti používání plastů se společnost Storopack podílí na iniciativách bojujících s plastovým odpadem, např. Big Blue Ocean Cleanup, Operation Clean Sweep a Alliance to End Plastic Waste. Společnost také podporuje inovativní pilotní projekt ChemCycling společnosti BASF, jehož prostřednictvím vytvořila prototypy založené na chemicky recyklovaném plastovém odpadu a se značkou BASF tak přinášejí průlomovou novinku v cirkulární ekonomice.