Troje noviny na sobě

EKOLOGICKY EFEKTIVNÍ OBALY SE SYSTÉMEM ECODESIGN

Tisková zpráva 07.02.2020

  1. Tisk
  2. Tiskové zprávy
  3. Ekologicky efektivní obaly se systémem EcoDesign

SPOLEČNOST STOROPACK PŘEDSTAVUJE NOVÝ DESIGNOVÝ NÁSTROJ, KTERÝ UMOŽŇUJE ŘEŠENÍ JEŠTĚ VÍCE ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Metzingen, únor 2020. Společnost Storopack, odborník na ochranné obaly, používá na posuzování životního cyklu svých produktů systém EcoDesign. Primárním cílem je vyrábět zejména ekologická obalová řešení, čehož je dosaženo inteligentním a optimalizovaným používáním vhodných materiálů a zohledněním všech fází životního cyklu produktu. Navíc je třeba zvážit potřeby zákazníka a požadavky na produkt.

Tento přístup by měl na základě kvantitativních ukazatelů vytvořit globální obraz environmentálních výzev a pomoci zákazníkům najít ten správný produkt nebo řešení. Během výpočtu se analyzují různé faktory: za jakým účelem a jak dlouho bude produkt používán, mají být použity biologické nebo recyklované suroviny, je prioritou opětovné použití, které další suroviny a fosilní zdroje jsou pro výrobu potřeba a jak lze výrobek zlikvidovat nebo recyklovat na konci jeho životního cyklu? Hlavní důraz se zde klade na snížení množství použitého materiálu při zachování stejné úrovně kvality.

Neustálé zlepšování posuzování životního cyklu

„Cílem analýzy životního cyklu je zhodnotit a porovnat celou škálu dopadů našich produktů a řešení na životní prostředí. Tyto informace pak využíváme nejen k tomu, abychom našim zákazníkům nabídli opodstatněný podklad pro jejich rozhodování, ale abychom nadále zlepšovali naše vlastní procesy z hlediska posuzování životního cyklu,“ vysvětluje pan Charles Poisson, pracující na pozici ředitel vývoje a výzkumu v divizi Molding, který je iniciátorem tohoto projektu. Výsledkem je posouzení životního cyklu výrobku, například ve formě ukazatelů, jako je spotřeba vody (m³) nebo dopady na změnu klimatu (ekvivalent kg CO2).

Společnost Storopack momentálně tento designový nástroj využívá pro zákazníky divize Molding.