Ein blaues Recyclingsymbol

SYSTÉM ECODESIGN

Designový nástroj pro environmentálně efektivní obalová řešení.

EFEKTIVNÍ DESIGN ZNAMENÁ NABÍZET EKONOMICKOU A ENVIRONMENTÁLNÍ PŘIDANOU HODNOTU.

Neustále pracujeme na tom, abychom našim zákazníkům poskytovali obzvláště ekologická obalová řešení. Proto nyní používáme nástroj EcoDesign, systém pro vyhodnocování životního cyklu našich výrobků. Bereme v úvahu každou fázi životního cyklu výrobku a zaručujeme inteligentní a optimalizované použití vhodných materiálů. Rovněž plníme požadavky zákazníků a požadavky na výrobky s cílem vytvořit globální obraz environmentálních výzev a pomoci našim zákazníkům najít ten správný produkt nebo řešení.

Hlavní zaměření je na snížení množství použitého materiálu při zachování stejné úrovně kvality, což vyžaduje vyhodnocení a porovnání všech účinků a dopadů našich výrobků na životní prostředí. Tento přístup nám také umožňuje zlepšit naše vlastní procesy z hlediska hodnocení životního cyklu.

Nástroj EcoDesign je v současnosti používán pro vybrané zákaznické projekty v divizi Molding.

Grafik der fünf Stationen eines Produktlebenszyklus

 

Výsledkem je posouzení životního cyklu výrobku, například ve formě ukazatelů, jako je spotřeba vody (m³) nebo dopady na změnu klimatu (ekvivalent kg CO2). Během výpočtu se berou v úvahu různé faktory:

Udržitelné použití

 • Na co bude výrobek používán a jak dlouho?
 • Jakou roli hraje pro zákazníka opětovné použití?

      

  Recyklace

  • Jak lze výrobek likvidovat nebo recyklovat na konci jeho životního cyklu?

  Zachování zdrojů během výroby

  • Chce zákazník použít biologické nebo recyklované suroviny?
  • Které suroviny a fosilní zdroje jsou pro výrobu třeba?