Troje noviny na sobě

SPOLEČNOST STOROPACK ZVYŠUJE VÝNOSY O ČTYŘI PROCENTA

Tisková zpráva 22.07.2021

  1. Tisk
  2. Tiskové zprávy
  3. Společnost Storopack zvyšuje výnosy o čtyři procenta

PANDEMIE KORONAVIRU ZVYŠUJE POPTÁVKU V ONLINE MALOOBCHODĚ

Metzingen, červenec 2021. Společnost Storopack, odborník na ochranné obaly, uzavřela rok 2020 s nárůstem výnosů. V loňském roce dosáhla skupina sídlící v německém Metzingenu konsolidovaných celkových příjmů ve výši 500 milionů EUR. To představuje meziroční nárůst o 21 milionů eur a růst o čtyři procenta, resp. o šest procent po očištění o kurzové vlivy.

Jedním z důvodů tohoto růstu příjmů je zvýšená poptávka v celosvětovém online maloobchodě v důsledku dominantního vlivu pandemie koronaviru v loňském roce. Nákupní zvyklosti mnoha spotřebitelů se výrazně změnily a internetový maloobchod hrál při zásobování obyvatelstva mnohem větší roli. Obzvláště silný růst online maloobchodu byl zaznamenán v segmentech oděvů a elektroniky a také v oblasti zboží denní potřeby, jako jsou potraviny, kosmetika, drogerie a léky. Vzhledem k tomu, že sortiment společnosti Storopack zahrnuje celou řadu ochranných obalů vyvinutých speciálně pro tato odvětví, byl i v loňském roce u tohoto odborníka na ochranné obaly jasně patrný růst. „Díky našemu stabilnímu dodavatelskému řetězci a širokému portfoliu výrobků jsme byli opět schopni zaručit našim zákazníkům stabilitu a bezpečnost i v roce 2020,“ vysvětluje pan Hermann Reichenecker, výkonný ředitel společnosti Storopack.  

Odpovědný provoz a udržitelné ochranné obaly
Společnost Storopack si je vědoma své odpovědnosti a skutečnosti, že rostoucí podíl zboží zasílaného prostřednictvím internetových obchodů má dopad na životní prostředí. Nabídka perfektních ochranných obalů – a tedy optimální ochrany – pro každý výrobek je pro společnost nejvyšší prioritou. Protože kdykoli dojde během přepravy k poškození výrobku, zbytečně se spotřebovávají zdroje na novou výrobu a další přepravu, a tím se samozřejmě poškozuje životní prostředí. Za účelem vývoje a výroby těchto ochranných obalů způsobem, který co nejvíce šetří zdroje, se společnost Storopack i nadále zavázala k širokému portfoliu obalových řešení vyrobených z obnovitelných a recyklovaných materiálů. „V roce 2020 jsme již více než 30 % našich výrobků vyráběli z obnovitelných a recyklovaných materiálů. Do roku 2025 tento podíl zvýšíme na více než 50 %,“ uvádí pan Charles Poisson, ředitel skupiny pro udržitelnost ve společnosti Storopack. „Je pro nás také důležité podporovat oběhové hospodářství po celém světě – a tím výrazně zvyšovat míru recyklace," dodává pan Poisson.

S produktovými inovacemi, jako je například fólie AIRplus® 100% Recycled a surovina rEPS – oba jsou vyrobeny z průmyslového odpadu a odpadu od spotřebitelů – odborník na ochranné obaly již uplatňuje princip oběhového hospodářství. V loňském roce společnost Storopack dodala první ochranný obal vyrobený ze 100 procent materiálu rEPS. Vedle širokého výběru výrobků s vysokým podílem recyklovaných materiálů nebo vyrobených z obnovitelných surovin hraje klíčovou roli, pokud jde o ochranu zdrojů, zařízení v závodech společnosti Storopack. Pokud jde o energetickou stopu, skupina uplatňuje efektivní hospodaření s energií a průběžně optimalizuje své pobočky po celém světě.

 

René Jochum
Communication Consultants GmbH
Breitwiesenstr. 17
D-70565 Stuttgart
T +49 711 97893-35

storopack@cc-stuttgart.de