Alliance To End Plastic Waste Logo

ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE (ALIANCE PRO SKONCOVÁNÍ S PLASTOVÝM ODPADEM)

Společnost Storopack pomáhá v boji proti znečištění plasty

  1. Udržitelnost
  2. Iniciativy, na kterých spolupracujeme
  3. Alliance to End Plastic Waste (Aliance pro skoncování s plastovým odpadem)

SPOLEČNOST STOROPACK JE ČLENEM GLOBÁLNÍ INICIATIVY „ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE“, KTERÁ USILUJE O ZÁCHRANU PLANETY PŘED DEVASTACÍ ZPŮSOBENOU PLASTOVÝM ODPADEM.

Plastový odpad v životním prostředí, zejména ve světových oceánech, představuje obrovský problém. Spolu s přibližně 40 dalšími firmami jsme se zavázali k poslání, jímž je nedovolit, aby se plastový odpad dostával do životního prostředí, a odstraňovat z něho plastový odpad, který se v něm již nachází.

Globální iniciativa „Alliance to End Plastic Waste“ sdružuje společnosti z celého světa, jež jsou zapojeny do hodnotového řetězce plastů. Zúčastněné společnosti již přislíbily finanční prostředky v celkové výši zhruba jedné miliardy amerických dolarů. Předpokládá se, že během příštích pěti let bude na různé projekty a iniciativy poskytnuta částka minimálně 1,5 miliard dolarů.
 

Strategie organizace Alliance to End Plastic Waste má čtyři části:

Modrý symbol tvořený odpadkovým košem s logem recyklace

ROZVOJ INFRASTRUKTURY

Rozvoj infrastruktury ve městech a oblastech, které jsou plastovým odpadem nejvíce zamořeny.

Cíl: sběr a zpracování odpadu a navýšení recyklace

    

Modrý symbol tvořený dvěma řečovými bublinami

OSVĚTA A ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

Osvěta mezi spotřebiteli a dotčeným obyvatelstvem týkající se recyklace.

Cíl: zvyšování povědomí

Modrý symbol tvořený žárovkou a dvěma šipkami, které označují kruh

INOVACE

Investice do nových technologií, které pomohou při recyklaci a využití plastů.

Cíl: vyvíjet inovativní řešení zaměřená na recyklaci obalů a podporovat cirkulární ekonomiku

    

Modrý symbol pro úklid

ÚKLID

Odklízení plastového odpadu, který byl již zanesen do oceánů a řek, což je obzvlášť naléhavý úkol.

Cíl: vyčistit životní prostředí od plastů, které se v něm již nachází