Dvě ruce si podávají ruce

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE GKV-CODE OF CONDUCT

  1. Společnost
  2. Etický kodex organizace GKV-Code of Conduct

GKV-CODE OF CONDUCT

Německá asociace průmyslu zpracování plastů (GKV) zastupuje většinu německého plastikářského průmyslu prostřednictvím svých podpůrných organizací jako jsou the Federation of Reinforced Plastics (AVK), the Association for Plastics Packagings and Films (IK), the Industrial Association for Semi-Finished and Consumer Products made of Plastic (pro-K) a the Association for Technical Plastic Products (TecPart). Členské společnosti výslovně uznávají svou společenskou odpovědnost.

Společnost Storopack Hans Reichenecker GmbH je členem organizace GKV. Etický kodex vypracovaný organizací GKV, který společnost Storopack uplatňuje, je v souladu s našimi principy „Vision & Guidelines“ a našimi interními směrnicemi.

Tento etický kodex organizace GKV je dobrovolnou dohodou, na jejímž základě se členské společnosti sdružení snaží zajistit obzvláště dodržování globálních požadavků týkajících se etického a morálního chování a soutěžního a antitrustového práva.

Patří sem podpora spravedlivých a udržitelných standardů při jednání s dodavateli, zákazníky a vlastními zaměstnanci společnosti.

Etický kodex organizace GKV byl vytvořen jako dobrovolný závazek. Zúčastněné společnosti obdrží certifikát organizace GKV nebo jejich podpůrných organizací.

Tento etický kodex se vztahuje na všechny pobočky a výrobní závody společnosti a tím i na celou skupinu Storopack Group.