Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  1. Udržitelnost
  2. Časté otázky a odpovědi k ochraně životního prostředí

OCHRANNÉ OBALY PRO PŘEPRAVU VÝROBKŮ

Proč jsou v zásilkových krabicích papírové a vzduchové polštáře? Výrobek v krabici je většinou již zabalený.

Pokud výrobek v krabici není fixovaný, může se v ní během přepravy pohybovat a může dojít k jeho poškození. Platí to i pro výrobky balené do zásilkových krabic. Poškozený výrobek by byl nejen nepříjemností pro příjemce, ale byl by to i problém pro životní prostředí: na vrácení poškozeného výrobku, výrobu nového a jeho opětovné zaslání je třeba mnohem více energie a zdrojů než na výrobu papírových či vzduchových polštářů, které slouží jako prevence výrobku před poškozením.

Proč se někdy malé výrobky zasílají ve velkých krabicích s velkým množstvím ochranného obalového materiálu?

Společnost Storopack nemá jako výrobce ochranných prvků pro obaly žádný přímý vliv na velikost krabic nebo množství ochranných obalů použitých zásilkovými společnostmi. Naše společnost však zákazníkům poskytuje poradenství ohledně efektivních procesů balení, aby bylo zajištěno, že bude použit pouze takový ochranný obalový materiál, který je skutečně nezbytný.

Proč některé zásilkové krabice obsahují díly z polystyrenu různých tvarů?

Tyto přepravní obaly vyrobené z expandovaného polystyrenu (EPS, známý také jako Styrofoam®) jsou potřebné k ochraně zboží při přepravě choulostivých výrobků, jako jsou počítače, televizory a ledničky, které by měly dorazit na místo určení v perfektním stavu. Pokud nejsou v krabici bezpečně zafixovány a chráněny výplněmi, mohou se poškodit. Použije se přitom minimální množství materiálu, ale přinejmenším tolik, aby byly výrobky dostatečně chráněny před nárazy a posuny. Poškozený výrobek by byl nejen nepříjemností pro příjemce, ale byl by to i problém pro životní prostředí: na vrácení poškozeného výrobku, výrobu nového a jeho opětovné zaslání je třeba mnohem více energie a zdrojů, než spotřebuje výrobce výplní z EPS.

Neexistuje pro přepravu výrobků jiná možnost než použití tvarovaných dílů z EPS?

V závislosti na přepravovaném zboží lze použít ochranné obaly i z jiných materiálů. Tvarované díly vyrobené z EPS jsou často potřebné při přepravě těžšího technického vybavení, například počítačů, televizorů nebo ledniček, protože tyto předměty jsou obzvláště masivní. Pro mnohem lehčí nebo menší výrobky nabízí společnost Storopack i ochranné obaly vyrobené z papíru, vzduchové polštáře, pěnové obaly nebo biologicky degradovatelné obalové granule (tzv. „cheapsy“ Pelaspan).

Lze použité výrobky značky Storopack zasílat zpět společnosti Storopack k recyklaci?

Rozhodně ano! Nicméně z důvodu co nejnižšího dopadu na životní prostředí doporučujeme tyto výrobky likvidovat prostřednictvím místně dostupných možností, nejlépe prostřednictvím zavedeného sběru k recyklaci. Ve většině zemí a společností existuje dobře zavedený sběr plastů a papíru. Je to tedy nejjednodušší a nejlepší způsob, jak přispět k recyklaci těchto výrobků.

Jakou uhlíkovou a energetickou stopu zanechávají různé ochranné obaly?

Zjišťovali jsme, zda by takové údaje měly význam. Protože pro takové studie neexistují žádné normy, domníváme se, že by byly nekompletní a zavádějící. Proto jsme se rozhodli, že se takových studií či prohlášení nezúčastníme.

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ TVAROVANÝCH DÍLŮ A OCHRANNÝCH OBALŮ

Které typy ochranných obalů lze používat opětovně?

Všechny typy ochranných obalů značky Storopack lze používat opětovně. Například zákazníci, kteří neobchodují, je mohou použít k vrácení výrobku nebo k zaslání jiných produktů. A v obchodě a v průmyslu mohou zákazníci opětovně použít sypké polstrování, které je k nim doručeno, na zaslání dalších výrobků.

Jsou plastové tvarované díly znovu použitelné?

Ano, expandovaný polypropylen (EPP) je ideálním základem pro opakovaně použitelné obaly na míru, které společnost Storopack nabízí, protože tento extrémně odolný materiál odolá během přepravy námaze, jako jsou otřesy a dokonce i opakované nárazy. Tvarované díly přitom zůstávají plně funkční bez patrného poškození a spolehlivě chrání zabalené zboží. Obaly z EPP značky Storopack tak lze opakovaně a neustále používat při přepravě například jako úložné nosiče pro přepravu citlivých karosérií nebo elektronických součástek v automobilovém průmyslu.

RECYKLACE, KOMPOSTOVATELNOST A LIKVIDACE

Lze ochranné obaly značky Storopack recyklovat?

použít v řadě průmyslových produktů. Jedinou výjimkou je sypké polstrování vyrobené ze škrobu – to nelze recyklovat, ale kompostovat.

Jak se má papírové polstrování řádně likvidovat?

Papírové podložky lze obvykle zlikvidovat a recyklovat pomocí modrého kontejneru na papír. Ve České republice je nakládání s odpady regulováno stejně po celé zemi. Chcete-li zajistit správnou likvidaci papírových výplní, kontaktujte svého místního poskytovatele služeb odstraňování nebo zkontrolujte likvidaci v oblasti PSČ https://www.trideniodpadu.cz Storopack nepoužívá natíraný papír. Likvidace prostřednictvím stávajících recyklačních zařízení přispívá ke snížení spotřeby primárních surovin. PAPERplus® používá pouze inkousty, které může recyklační firma snadno odstranit (proces odstranění inkoustu - deinking).

Jak se mají vzduchové polštáře řádně likvidovat?

Jako spotřebitel ve České republice můžete obvykle zlikvidovat vzduchové polštáře (ideálně zbavené vzduchu) a uvolnit svůj recyklační koš v koši pro domácnost. Chcete-li zajistit správnou likvidaci papírových výplní, kontaktujte svého místního poskytovatele služeb odstraňování nebo zkontrolujte likvidaci v oblasti PSČ: https://www.trideniodpadu.cz Poté jsou recyklovány nebo spáleny. Polyethylen je mimochodem velmi vítaným  drojem energie v závodech na odpadní energii, protože jeho výhřevnost je ve skutečnosti vyšší než u ropy.

Společnost Storopack nabízí také ochranné obaly, které jsou průmyslově kompostovatelné, např. fólii AIRplus® BIO, kterou lze použít pro výrobu vzduchových polštářů. Základním materiálem pro výrobu této fólie je kompostovatelný plast na bázi kyseliny polymléčné (PLA) a kopolyesteru. Základ tohoto produktu je vyroben za použití obnovitelných zdrojů. Fólie AIRplus® BIO je certifikována jako kompostovatelná podle evropské normy EN 13432 a podle americké normy ASTM D6400.

Jak se mají pěnové obaly řádně likvidovat?

Lze je znovu použít například jako ochranný obal. V ideálním případě by měly být v České Republice ukládány do plastových nebo nerecyklovatelných odpadů, do kontejnerů žluté barvy.Jako součást obecného proudu odpadu je pěna FOAMplus® vynikajícím palivem pro moderní zařízení, která generují energii z odpadu. Při likvidaci pěnového obalu není třeba ochrannou fólii PE oddělit od pěny. Odvětví obchodu a průmyslu mají své vlastní kanály pro ukládání (průmyslový odpad),kterými se recykluje také pěnové obaly.

Jak se má sypké polstrování řádně likvidovat?

Naše sypké polstrování PELASPAN® BIO a Renature® je vyrobeno z rostlinného škrobu a je také v souladu s normou EN 13432 100% kompostovatelné. Lze je likvidovat v běžném domácím odpadu nebo jako biologicky rozložitelný odpad. Lze je znovu použít například jako ochranný obal. V ideálním případě by měly být v České Republice ukládány do plastových nebo nerecyklovatelných odpadu, do kontejnerů žluté barvy.

Proč nejsou všechny ochranné obaly značky Storopack kompostovatelné?

V závislosti na zasílaném zboží jsou potřeba velmi odlišné typy ochranných obalů. Zatímco křehké a lehčí předměty, jako je porcelán a sklo, lze ideálně ochránit v krabici za použití kompostovatelného sypkého polstrování PELASPAN® BIO, těžké technické komponenty vyžadují papírové a pěnové obaly, aby byly v zásilkové krabici kvalitně stabilizovány. Tyto typy ochranných obalů sice nejsou kompostovatelné,  icméně je možné je snadno recyklovat.

Lze tvarované díly značky Storopack recyklovat?

Ano, všechny tvarované díly zhotovené z EPS a EPP jsou 100% recyklovatelné. Lze je zpracovat a použít v řadě průmyslových produktů, nebo je možné je použít jako surovinu pro sypké výplně.

Jak se mají tvarované díly řádně likvidovat?

Pro spotřebitele České republice je nakládání s odpady regulováno stejně po celé zemi. Chcete-li zajistit správnou likvidaci papírových výplní, kontaktujte svého místního poskytovatele služeb odstraňování nebo zkontrolujte likvidaci v oblasti PSČ https://www.trideniodpadu.cz/ Tvarované díly jsou velmi vítaným zdrojem energie v zařízeních na odpadní energii, protože mají vysokou výhřevnost a mohou být zcela spáleny. Alternativně může být materiál recyklován prostřednictvím příslušných sběrných míst /recyklačních center a systému zpětného odběru v maloobchodě. Polystyren ze stavebnictví lze likvidovat pouze předepsanými způsoby. Jeho ukládání do kontejnerů na plast je zákonem zakázáno a to pod pokutou až 50.000 Kć.

VÝROBNÍ MATERIÁL PAPERplus®

Používá se na výrobu papírového polstrování PAPERplus® recyklovaný materiál?

To záleží na konkrétním výrobku. Některá papírová polstrování PAPERplus® v této řadě recyklovaný materiál obsahují, některá ne.

Jaký podíl polstrování PAPERplus® je vyroben z recyklovaného materiálu?

U papírového polstrování, které obsahuje recyklovaný materiál, se jedná o minimálně 40 %. Některé papírové polstrování je vyrobeno z recyklovaného materiálu ze 100 %.

Je některé papírové polstrování PAPERplus® vyráběné z obnovitelné suroviny?

Ano, polstrování PAPERplus® Classic Grass je vyrobeno až z 50 procent z travních vláken a může být kompletně kompostováno nebo recyklováno. PAPERplus® Classic Grass se vyrábí bez použití procesních chemických látek.

Jsou ochranné obaly zhotovené z papíru ekologičtější, než ochranné obaly z plastů?

Každý materiál má svoje vlastní výrobní a likvidační výhody a nevýhody. Výhodou papíru je, že je vyráběn z obnovitelného zdroje dřeva. Výroba polyetylenové (PE) fólie zase vyžaduje méně energie a vody než výroba papíru, a lze ji i recyklovat za použití mnohem menšího množství energie. Všechny vnitřní ochranné obaly značky Storopack lze opětovně používat a recyklovat.

VÝROBNÍ MATERIÁL AIRplus®

Z čeho se vyrábějí vzduchové polštáře?

Vzduchové polštáře AIRplus® se vyrábějí z polyetylenové (PE) fólie. Tyto fólie vyrábíme v našich vlastních výrobních zařízeních. Pro PE fólii je typické obzvláště minimální využívání zdrojů při její výrobě a její vynikající mechanické vlastnosti – je mimořádně flexibilní, takže může spolehlivě tlumit, zafixovat a obalit nejrůznější typy produktů.

Škodí výroba ochranných obalů z plastu životnímu prostředí?

Ne. Při výrobě a zpracování polyetylenových fólií pro naše vzduchové polštáře nevznikají ani nepříjemné zápachy, ani toxické výpary, ani odpadní vody. Výroba polyetylenových filmů nevyužívá chlór ani síru, neobsahuje žádná změkčovadla ani těžké kovy, neznečišťují se podzemní vody.

Používá se na výrobu fólií AIRplus® recyklovaný materiál?

To záleží na konkrétním výrobku. Některé fólie AIRplus® Void recyklovaný materiál obsahují, některé AIRplus® fólie ne.

Jaký podíl fólie AIRplus® je vyroben z recyklovaného materiálu?

Fólie, které se vyrábějí s recyklovaným materiálem, v sobě obsahují minimálně 50 % recyklátu.

Co znamená termín „bioplast“?

Je třeba rozlišovat mezi bioplasty a biodegradovatelnými plasty a kombinací těchto dvou. Bioplast je kompletně nebo částečně vyroben z biomasy, např. kukuřice, cukrové třtiny nebo celulózy. Kompostovatelný plast se za určitých podmínek obvykle rozkládá na oxid uhličitý a vodu. Existují také „OXO biodegradovatelné plasty“. Jedná se o běžné plasty, do kterých jsou přidané kovy, aby byly biodegradovatelné.

Proč společnost Storopack nepoužívá „OXO biodegradovatelné plasty“?

Takzvaným OXO biodegradovatelným plastům je třeba se vyhýbat: mnozí odborníci se dotazují,zda jsou jejich fragmenty (nebo mikroplasty, v závislosti na velikosti) skutečně zcelabiodegradované. Kromě toho, aditiva v OXO biodegradovatelných plastech mohou mít negativnívliv na recyklaci „klasických“ dobře recyklovatelných plastů.Více informací o bioplastech naleznete také zde: Článek Německé agentury pro životníprostředí (UBA) o taškách vyrobených z bioplastů.

VÝROBNÍ MATERIAL PELASPAN®

Z čeho se vyrábí sypké polstrování?

Naše sypké polstrování PELASPAN® se vyrábí z kompostovatelného rostlinného škrobu nebo recyklovaného EPS (pěnového polystyrenu), který je 100% opakovaně použitelný.

VÝROBNÍ MATERIÁL FOAMplus®

Z čeho se vyrábí pěnové obaly?

Pěnové obaly FOAMplus® se vyrábí z expandujícího polyuretanu. Expandující polyuretan se nachází v mnoha předmětech každodenního používání, např. v čalouněném nábytku, matracích, obuvi, oděvech, vozech a technickém vybavení.

Existují pěnové obaly FOAMplus® vyrobené z recyklované suroviny?

To záleží na konkrétním výrobku. Obalová pěna FOAMplus® 5504R je částečně vyrobena z polyolu, což je recyklovaná surovina. Polyol se vyrábí v recyklačních zařízeních zpracováním odpadního a zbytkového polyuretanu z výroby nebo od spotřebitelů. Pěna FOAMplus® 5504R má podobné vlastnosti jako základní materiál a lze ji používat na výrobu vysoce kvalitních ochranných obalů.

Je tato pěna škodlivou látkou?

Ne, pěna je takzvanou inertní látkou, což znamená, že je chemicky stabilní a nebude samovolně reagovat při kontaktu se vzduchem, vodou ani jinými látkami. Nicméně, izokyanát jako kapalina škodlivou látkou je, a proto nesmí docházet při výrobě pěny k jeho kontaktu s lidmi. Toto je také vyznačeno na sudech, které se dodávají firmám, vyrábějícím tyto obaly.

Jsou k dispozici bezpečnostní listy (MSDS) pro expandující PU pěnu?

Ano, bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

VÝROBNÍ MATERIÁL VÝLISKY

Z čeho jsou tvarované díly značky Storopack vyráběny?

Společnost Storopack používá na výrobu tvarovaných dílů čtyři různé plasty v podobě expandované pěny: polystyren (EPS), známý také jako Styrofoam®, polypropylen (EPP), Neopor® a Piocelan®. Všechny jsou velmi lehké, poskytují vynikající izolaci a spolehlivě absorbují nárazy. Jsou tak vysoce všestranné. Další výhodou jsou limitované materiálové požadavky: například EPS a Neopor® jsou tvořeny z 98 % vzduchem a pouze zbývající 2 % jsou z polystyrenu, EPP tvoří až 95 % vzduch a pouhých 5 procent polypropylen. Materiál Piocelan® je inteligentní kombinací polystyrénu (EPS) a polyetylénu (PE) nebo EPS a polypropylénu (PP) a kombinuje přednosti obou. Navíc jsou všechny tyto plasty 100% recyklovatelné.

Škodí výroba plastových tvarovaných dílů životnímu prostředí?

Ne. Při expandování pěn nevznikají žádné toxické výpary ani odpadní vody. Výroba tvarovaných dílů nevyužívá chlór ani síru, neobsahuje žádná změkčovadla ani těžké kovy, neznečišťují se podzemní vody. Kromě toho společnost Storopack používá ekologický výrobní proces, jehož součástí je vodní pára. Technicky tvarované díly ale hrají roli při konzervaci zdrojů. Například produkty EPS a Neopor® jsou tvořeny až z 98 % vzduchem. Nízká hmotnost technicky tvarovaných dílů z expandované pěny znamená, že vozidla jsou lehčí, a snižují tak spotřebu paliva. Pokud se použijí jako izolace, vytápěcí energii lze snížit až o 70 % a není třeba žádná chladicí energie. Použité tvarované díly lze kompletně recyklovat a opětovně použít na nové výrobky nebo ochranné obalové materiály. Jako závěrečný krok lze tvarované díly ekologicky udržitelným způsobem kompletně spálit při výrobě energie v kogeneračních zařízeních.

Kde se plastové tvarované díly používají?

Co se týče průmyslové výroby, technicky tvarované díly vyráběné z expandovaného polypropylenu (EPP) jsou v současnosti nepostradatelné v řadě odvětví: tento materiál je velmi lehký, velmi poddajný, robustní, tlumí nárazy, poskytuje vynikající izolaci, neabsorbuje téměř žádnou vodu a je recyklovatelný. Používá se tedy například při výrobě automobilů: tvarované díly z EPP se používají jako zabudované součástí na různých místech ve vozidlech, od nárazníků a hlavových opěrek po vložky sedáků a obložení dveří. Poskytují buď pasivní bezpečnost a ochranu cestujících nebo snižují hmotnost vozidla a tím pomáhají snížit spotřebu paliva.

Co lze z pěnových tvarovaných dílů značky Storopack vyrobit?

EPS tvarované díly lze použít na výrobu nejrůznějších produktů z polystyrenu. Dobrým příkladem je třeba střešní izolace vyrobená z XPS. Vynikajícím interním příkladem je sypké polstrování EPS vyráběné ve společnosti Storopack. EPP tvarované díly lze recyklovat a použít například na výrobu ramínko na oděvy. Výrobek lze ale také opětovně přemlít a použít při výrobě nových EPP tvarovaných dílů.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak přispívá společnost Storopack k ochraně životního prostředí?

Společnost Storopack se zpravidla soustřeďuje na udržitelnost v souladu s principem „4R“ – REDUCE (SNÍŽENÍ), REUSE (OPAKOVANÉ POUŽITÍ), RECYCLE (RECYKLACE) a RENEW (OBNOVITELNÉ).

Při výrobě našich ochranných obalů věnujeme pozornost využívání  omezených zdrojů a energie. Kdykoli to je možné, výrobní závody společnosti Storopack využívají energii získanou z odpadního tepla. Naše výrobky vyrábíme také bez vzniku chlorfluoruhlovodíků (CFC). A v neposlední řadě, nízká hmotnost našich ochranných obalů hraje roli při snižování spotřeby paliva během dopravy.

Co podniká společnost Storopack ve svých pobočkách s ohledem na energetickou efektivitu?

Vybavení v našich závodech hraje, co se týče ochrany zdrojů, také velmi důležitou roli. Proto usilujeme o maximální efektivitu managementu energií a v našich závodech neustále optimalizujeme energetickou stopu. Díky řadě modernizačních opatření jsme již dosáhli výrazného snížení emisí CO2 a spotřeby energie. Ale tím jsme neskončili: při pravidelných auditech analyzujeme další možná zlepšení. Více informací najdete zde: https://www.storopack.cz/udrzitelnost/energeticka-efektivita/

Jak se společnost Storopack angažuje proti plastovému odpadu?

Společnost Storopack je členem globální iniciativy „Alliance To End Plastic Waste“, která usiluje o záchranu planety před devastací způsobenou plastovým odpadem. Plastový odpad v životním prostředí, zejména ve světových oceánech, představuje obrovský problém. Spolu s přibližně 40 dalšími firmami jsme se zavázali k poslání, jímž je nedovolit, aby se plastový odpad dostával do životního prostředí, a odstraňovat z něho plastový odpad, který se v něm již nachází.


Společnost Storopack je výhradním sponzorem programu Big Blue Ocean Cleanup, jedné z předních světových neziskových organizací zabývajících se čištěním oceánů. Mezinárodní neziskovou nadaci Big Blue Ocean Cleanup podporujeme od roku 2018. Jako výhradní sponzor programu na čištění pobřeží jsme se zavázali k dlouhodobému partnerství. Organizace Big Blue Ocean Cleanup se aktivně snaží zvyšovat povědomí o současném stavu světových moří a věnuje se aktivně ochraně mořského života a udržitelnosti pro čisté oceány a pobřeží – s iniciativami zaměřenými na čištění pláží, odstraňování plastů z oceánu, poskytování vzdělávacích kurzů a informování obchodních partnerů i široké veřejnosti.

Účastí na iniciativě Operation Clean Sweep společnost Storopack významně přispívá k ochraně životního prostředí před znečištěním plasty. Naše německé, francouzské a španělské pobočky divize Molding se zavázaly k iniciativě nazvané Operation Clean Sweep. Stanovily si tak za cíl prevenci toho, aby se plastové částice používané v našich výrobních pobočkách dostaly vodou do životního prostředí. Jedná se o důležité přispění k prevenci ztrát granulátu v hodnotovém řetězci plastů.