ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  1. Udržitelnost
  2. Časté otázky a odpovědi k ochraně životního prostředí

TVAROVANÉ DÍLY JAKO OCHRANNÉ OBALY PRO PŘEPRAVU PRODUKTŮ

Proč některé zásilkové krabice obsahují různé tvary z polystyrenu?

Tento přepravní obal zhotovený z pěnového polystyrenu (EPS, jinak označovaný také jako Styrofoam®) je nezbytný na ochranu zboží – citlivé výrobky, např. počítače, televizory a ledničky mají dorazit do svého cíle v perfektním stavu. Pokud v krabici nejsou bezpečně, zafixovány a tlumeny výplněmi, mohou být poškozeny. Použito je minimální množství materiálu, ale dostatečné množství na to, aby chránilo produkty před nárazy a posuny. Poškozený výrobek je nejen nepříjemností pro příjemce, je také problémem pro životní prostředí: na návrat poškozeného výrobku, výrobu nového a jeho opětovné zaslání je třeba mnohem více energie a zdrojů, než spotřebuje výrobce EPS výplní.

Neexistuje pro přepravu výrobků jiná možnost, než tvarované díly z EPS?

V závislosti na přepravovaném zboží lze použít ochranné obaly i z jiných materiálů. Tvarované díly z EPS jsou často potřebné při přepravě těžšího technického vybavení, např. počítačů, televizorů nebo lednic, protože tyto předměty jsou obzvláště robustní. Pro mnohem lehčí nebo menší produkty nabízí společnost Storopack ochranné obaly vyrobené z papíru, vzduchové polštáře nebo biodegradovatelné obalové granule.

TVAROVANÉ DÍLY V PRŮMYSLU

Kde se plastové tvarované díly používají?

Co se týče průmyslové výroby, technicky tvarované díly vyráběné z expandovaného polypropylenu (EPP) jsou v současnosti nepostradatelné v řadě odvětví: tento materiál je velmi lehký, velmi poddajný, robustní, tlumí nárazy, poskytuje vynikající izolaci, neabsorbuje téměř žádnou vodu a je recyklovatelný. Používá se tedy například při výrobě automobilů: tvarované díly z EPP se používají jako zabudované součástí na různých místech ve vozidlech, od nárazníků a hlavových opěrek po vložky sedáků a obložení dveří. Poskytují buď pasivní bezpečnost a ochranu cestujících nebo snižují hmotnost vozidla a tím pomáhají snížit spotřebu paliva.

PAPÍROVÉ POLŠTÁŘE, VZDUCHOVÉ POLŠTÁŘE A PĚNOVÉ OBALY PRO PŘEPRAVU PRODUKTŮ

Proč jsou v zásilkových krabicích papírové a vzduchové polštáře? Výrobek je v krabici většinou již zabalený.

Pokud výrobek v krabici není chráněný proti pohybu, může se v ní během přepravy pohybovat a může dojít k jeho poškození. To se týká i zabalených výrobků v zásilkové krabici. A poškozený výrobek je nejen nepříjemností pro příjemce, je také problémem pro životní prostředí: na návrat poškozeného výrobku, výrobu nového a jeho opětovné zaslání je třeba mnohem více energie a zdrojů, než spotřebuje výrobce papírových nebo vzduchových polštářů na prevenci výrobku před poškozením.

Proč se malé výrobky někdy zasílají ve velkých krabicích s velkým množstvím ochranných obalů?

Společnost Storopack nemá jako výrobce pružných vnitřních ochranných obalů žádný přímý vliv na velikost krabic nebo množství ochranných obalů použitých zásilkovými společnostmi. Naše společnost ale našim zákazníkům nabízí poradenství týkající se efektivních procesů balení, aby bylo zajištěno použití pouze takového ochranného obalového materiálu, které je skutečně potřebný.

Lze výrobky značky Storopack zasílat zpět do Společnosti Storopack k recyklaci?

Rozhodně ano! Nicméně pro nejmenší ekologický dopad doporučujeme tyto výrobky likvidovat prostřednictvím místně dostupných možností, ideálně v zavedených recyklačních zařízeních či znovupoužitím v jiném obalu. Ve většině zemí a společností existuje dobře zavedený sběr plastů a papírů určených k recyklaci. Je tedy nejjednodušším a nejlepším způsobem recyklace těchto výrobků.

VÝROBNÍ MATERIÁL TVAROVANÉ DÍLY

Z čeho jsou tvarované díly značky Storopack vyráběny?

Společnost Storopack používá na výrobu tvarovaných dílů čtyři různé plasty v podobě expandované pěny: polystyren (EPS), známý také jako Styrofoam®, polypropylen (EPP), Neopor® a Piocelan®. Všechny jsou velmi lehké, poskytují vynikající izolaci a spolehlivě absorbují nárazy. Jsou tak vysoce všestranné. Další výhodou jsou limitované materiálové požadavky: například EPS a Neopor® jsou tvořeny z 98 % vzduchem a pouze zbývající 2 % jsou z polystyrenu, EPP tvoří až 95 % vzduch a pouhých 5 procent polypropylen. Navíc jsou všechny tyto plasty 100% recyklovatelné.

VÝROBNÍ MATERIÁL AIRplus®

Z čeho se vyrábějí vzduchové polštáře?

Vzduchové polštáře AIRplus® se vyrábějí z polyetylenové (PE) fólie. Tyto fólie vyrábíme v našich vlastních výrobních zařízeních. Pro PE fólii je typické obzvláště minimální využívání zdrojů při její výrobě a její vynikající mechanické vlastnosti – je mimořádně flexibilní, takže může spolehlivě tlumit, zafixovat a obalit nejrůznější typy produktů.

Používá se na výrobu fólií AIRplus® recyklovaný materiál?

To záleží na konkrétním výrobku. Některé fólie AIRplus® Void recyklovaný materiál obsahují, některé AIRplus® fólie ne.

Jaký podíl fólie AIRplus® je vyroben z recyklovaného materiálu?

Fólie, které se vyrábějí s recyklovaným materiálem, v sobě obsahují minimálně 50 % recyklátu.

Jakou uhlíkovou stopu zanechávají fólie AIRplus®?

Zjišťovali jsme, zda by taková data měla význam. Protože k takovýmto studiím zatím neexistují žádné standardy, myslíme si, že by byly nekompletní a zavádějící. Proto jsme se rozhodli těchto studií neúčastnit.

VÝROBNÍ MATERIÁL FOAMplus®

Z čeho se vyrábí pěnové obaly?

Pěnové obaly FOAMplus® se vyrábí z expandujícího polyuretanu. Lze ho opětovně používat jako ochranný obal nebo jej lze recyklovat. Pěnu lze například po recyklaci použít jako obalový materiál.

Jsou k dispozici bezpečnostní listy (MSDS) pro expandující PU pěnu?

Ano, bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

Je tato pěna škodlivou látkou?

Ne, pěna je takzvanou inertní látkou, což znamená, že je chemicky stabilní a nebude samovolně reagovat při kontaktu se vzduchem, vodou ani jinými látkami. Nicméně, izokyanát jako kapalina škodlivou látkou je, a proto nesmí docházet při výrobě pěny k jeho kontaktu s lidmi. Toto je také vyznačeno na sudech, které se dodávají firmám, vyrábějícím tyto obaly.

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ, RECYKLACE A LIKVIDACE - PLASTOVÉ TVAROVANÉ DÍLY

Jsou plastové tvarované díly opětovně použitelné?

Ano, expandovaný polypropylen (EPP) je ideálním základem pro opětovně použitelné obaly na míru, které společnost Storopack nabízí, protože tento extrémně odolný materiál odolá během přepravy námaze, jako jsou otřesy, a dokonce i opakované nárazy – tvarované díly zůstávají plně funkční, aniž by došlo k patrnému poškození a spolehlivě chrání zabalené zboží. EPP obaly značky Storopack tak lze opakovaně a neustále používat při přepravě, např. jako úložné nosiče pro přepravu citlivých karosérií nebo elektronických součástek v automobilovém průmyslu.

Lze tvarované díly značky Storopack recyklovat?

Ano, všechny tvarované díly zhotovené z EPS a EPP jsou 100% recyklovatelné. Lze je zpracovat a použít v řadě průmyslových produktů, nebo je možné je použít jako surovinu pro sypké výplně.

Co se stane s technicky tvarovanými díly, pokud nejsou recyklovány?

Pokud tvarované díly nelze recyklovat, mohou být kompletně spáleny v kogeneračním zařízení na výrobu energie. Kogenerační zařízení mají o tento materiál velký zájem: díky vysoké výhřevnosti a kompletní spalitelnosti je jeho tepelné využití vysoce efektivní jako poslední krok.

Co lze z pěnových tvarovaných dílů značky Storopack vyrobit?

EPS tvarované díly lze použít na výrobu nejrůznějších produktů z polystyrenu. Dobrým příkladem je třeba střešní izolace vyrobená z XPS. Vynikajícím interním příkladem je sypké polstrování EPS vyráběné ve společnosti Storopack. EPP tvarované díly lze recyklovat a použít například na výrobu věšáků na oděvy. Výrobek lze ale také opětovně přemlít a použít při výrobě nových EPP tvarovaných dílů.

Jak moc energie se spotřebuje při výrobě?

Na tuto otázku neexistuje jednotná odpověď, vše záleží na tvarovaném dílu, který je vyráběn.

Jak moc vody se spotřebuje při výrobě?

Na tuto otázku neexistuje jednotná odpověď, vše záleží na tvarovaném dílu, který je vyráběn.

Jak se mají tvarované díly řádně likvidovat?

V každé zemi jsou odlišné postupy. Jako spotřebitel, například v Německu nebo Rakousku i České republice, tvarované díly jednoduše umístěte do žlutých odpadních košů nebo žlutých popelnic na plasty. Pak se recyklují nebo spálí. Tvarované díly jsou velmi vítaným zdrojem energie v zařízeních na výrobu energie z odpadů, protože mají vysokou výhřevnost a mohou být kompletně spáleny. Případně je lze likvidovat do domovního odpadu. Odvětví obchodu a průmyslu mají svoje vlastní likvidační kanály (průmyslový odpad), jejichž prostřednictvím se technicky tvarované díly rovněž recyklují.

Lze výrobky značky Storopack zasílat zpět do Společnosti Storopack k recyklaci?

Rozhodně ano! Nicméně pro nejmenší ekologický dopad doporučujeme tyto výrobky likvidovat prostřednictvím místně dostupných možností, ideálně v zavedených recyklačních zařízeních. Ve většině zemí a společností existuje dobře zavedený sběr plastů a papírů určených k recyklaci. Je tedy nejjednodušším a nejlepším způsobem recyklace těchto výrobků.

RECYKLACE, KOMPOSTOVATELNOST A LIKVIDACE - FLEXIBILNÍ OCHRANNÉ OBALY

Které typy ochranných obalů lze používat opětovně?

Všechny typy ochranných obalů značky Storopack lze používat opětovně. Zákazníci, kteří nejsou obchodně činní, je mohou používat například při vracení výrobků nebo při zasílání jiných produktů. Také v obchodě a v průmyslu mohou opětovně použít sypké polstrování, které je k nim doručeno, na zaslání dalších výrobků.

Lze ochranné obaly značky Storopack recyklovat?

Ano, všechny ochranné obaly značky Storopack lze recyklovat. Lze je zpracovat a opětovně použít v řadě průmyslových produktů. Jedinou výjimkou je sypké polstrování vyrobené ze škrobu – to nelze recyklovat, ale kompostovat.

Jsou ochranné obaly značky Storopack kompostovatelné?

Společnost Storopack nabízí také ochranné obaly, které jsou průmyslově kompostovatelné, např. fólii AIRplus® BIO, kterou lze použít pro výrobu vzduchových polštářů. Základním materiálem pro výrobu této fólie je kompostovatelný plast na bázi kyseliny polymléčné (PLA) a kopolyesteru. Základ tohoto produktu je vyroben za použití obnovitelných zdrojů. Fólie AIRplus® BIO je certifikována jako kompostovatelná podle evropské normy EN 13432 a podle americké normy ASTM D6400.

Proč nejsou všechny ochranné obaly značky Storopack kompostovatelné?

V závislosti na zasílaném zboží jsou potřeba velmi odlišné typy ochranných obalů. Zatímco křehké a lehčí předměty, jako je porcelán a sklo, lze ideálně ochránit v krabici za použití kompostovatelného sypkého polstrování PELASPAN® BIO, těžké technické komponenty vyžadují papírové a pěnové obaly, aby byly v zásilkové kvalitně krabici stabilizovány. Tyto typy ochranných obalů sice nejsou kompostovatelné, nicméně je možné je snadno recyklovat.

Lze papírové polštáře PAPERplus® likvidovat jako kompost?

Ne, kompost k tomu není vhodný a likvidace papírových polštářů tímto způsobem by tedy byla nesprávná. Papírové polštáře je lepší umístit k recyklaci do sběru papíru. Budou vhodným způsobem recyklovány a použity na výrobu nových papírových produktů.

Co znamená termín „bioplast“?

Je třeba rozlišovat mezi bioplasty a biodegradovatelnými plasty a kombinací těchto dvou. Bioplast je kompletně nebo částečně vyroben z biomasy, např. kukuřice, cukrové třtiny nebo celulózy. Kompostovatelný plast se za určitých podmínek obvykle rozkládá na oxid uhličitý a vodu. Existují také „OXO biodegradovatelné plasty“. Jedná se o běžné plasty, do kterých jsou přidané kovy, aby byly biodegradovatelné.

Proč společnost Storopack nepoužívá „OXO biodegradovatelné plasty“?

Takzvaným OXO biodegradovatelným plastům je třeba se vyhýbat: mnozí odborníci se dotazují, zda jsou jejich fragmenty (nebo mikroplasty, v závislosti na velikosti) skutečně zcela biodegradované. Kromě toho, aditiva v OXO biodegradovatelných plastech mohou mít negativní vliv na recyklaci „klasických“ dobře recyklovatelných plastů.

Více informací o bioplastech naleznete také zde: Článek Německé agentury pro životní prostředí (UBA) o taškách vyrobených z bioplastů

Jak se mají ochranné obaly řádně likvidovat?

Jako spotřebitel, například v Německu, Rakousku či České a Slovenské republice, vzduchové polštáře (ideálně vypuštěné) a sypké polstrování jednoduše umístěte do žlutých odpadních košů nebo žlutých popelnic na plasty. Pak se recyklují nebo spálí. Polyetylen je velmi vítaným zdrojem energie v zařízeních na výrobu energie z odpadů, protože jeho výhřevnost je ve skutečnosti vyšší než u ropy. Případně je lze likvidovat do domovního odpadu. Papírové polštáře patří do popelnic na sběr papíru nebo do sběrem papíru, pěnové obaly patří do domovního odpadu. Odvětví obchodu a průmyslu mají svoje vlastní likvidační kanály (průmyslový odpad), jejichž prostřednictvím se pěnové obaly rovněž recyklují.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak přispívá společnost Storopack k ochraně životního prostředí?

Společnost Storopack se zpravidla soustřeďuje na udržitelnost v souladu s principem „4 R“ – REDUCE (SNÍŽENÍ), REUSE (OPAKOVANÉ POUŽITÍ), RECYCLE (RECYKLACE) a RENEW (OBNOVITELNÉ). Více informací naleznete zde https://www.storopack.cz/udrzitelnost/environmentalni-politika/

Při výrobě našich ochranných obalů a technicky tvarovaných dílů věnujeme pozornost využívání omezených zdrojů a energie. Proto je řada našich produktů vyrobena za použití recyklovaných materiálů a je samotné pak lze po použití jednoduše recyklovat. Naše produkty, které jsou označené jako „Bio”, jsou vyrobené z obnovitelných zdrojů, jsou biodegradovatelné a jsou certifikovány nezávislými institucemi (DIN CERTCO a BPI). Kdykoli to je možné, výrobní závody společnosti Storopack využívají energii získanou z odpadního tepla. Naše výrobky vyrábíme také bez vzniku chlorfluoruhlovodíků (CFC). A v neposlední řadě, nízká hmotnost našich ochranných obalů a tvarovaných dílů hraje roli při snižování spotřeby paliva během dopravy.

Škodí výroba plastových tvarovaných dílů životnímu prostředí?

Ne. Při expandování pěn nevznikají žádné toxické výpary ani odpadní vody. Výroba tvarovaných dílů nevyužívá chlór ani síru, neobsahuje žádná změkčovadla ani těžké kovy, neznečišťují se podzemní vody. Kromě toho společnost Storopack používá ekologický výrobní proces, jehož součástí je vodní pára.

Technicky tvarované díly ale hrají roli při konzervaci zdrojů. Například produkty EPS a Neopor® jsou tvořeny až z 98 % vzduchem. Nízká hmotnost technicky tvarovaných dílů z expandované pěny znamená, že vozidla jsou lehčí, a snižují tak spotřebu paliva. Pokud se použijí jako izolace, vytápěcí energii lze snížit až o 70 % a není třeba žádná chladicí energie. Použité tvarované díly lze kompletně recyklovat a opětovně použít na nové výrobky nebo ochranné obalové materiály. Jako závěrečný krok lze tvarované díly ekologicky udržitelným způsobem kompletně spálit při výrobě energie v kogeneračních zařízeních.

Jsou ochranné obaly zhotovené z papíru ekologičtější, než ochranné obaly z plastů?

Každý materiál má svoje vlastní výrobní a likvidační výhody a nevýhody. Výhodou papíru je, že je vyráběn z obnovitelného zdroje dřeva. Výroba polyetylenové (PE) fólie zase vyžaduje méně energie a vody než výroba papíru, a lze ji i recyklovat za použití mnohem menšího množství energie. Všechny vnitřní ochranné obaly značky Storopack lze opětovně používat a recyklovat.

Škodí výroba ochranných obalů z plastu životnímu prostředí?

Ne. Při výrobě a zpracování polyetylenových fólií pro naše vzduchové polštáře nevznikají ani nepříjemné zápachy, ani toxické výpary, ani odpadní vody. Výroba polyetylenových filmů nevyužívá chlór ani síru, neobsahuje žádná změkčovadla ani těžké kovy, neznečišťují se podzemní vody.