Několik osob tvoří kruh a uprostřed pokládají ruce na sebe

INTERNÍ INICIATIVY

  1. Udržitelnost
  2. Interní iniciativy

UDRŽITELNÉ OBALY ZNAMENAJÍ VÍC NEŽ JEN PRÁCI SE SUROVINAMI.

Udržitelné působení začíná dlouho před tím, než změníme suroviny v naše výrobky. Při ochraně zdrojů hraje významnou roli také vybavení v našich závodech.

  

Proto provádíme různá interní opatření na optimalizaci naší uhlíkové stopy a na zajištění efektivního managementu energií.

  

SYSTÉM ECODESIGN

Designový nástroj pro environmentálně efektivní obalová řešení.

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

Certifikovaný management energií a životního prostředí.

   

Statistický diagram tvořený stonky rostlin na zemi

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

(verze v anglickém jazyce)

Stáhnout