Mehrere Personen bilden einen Kreis und legen ihre Hände in der Mitte aufeinander

INTERNÍ INICIATIVY

  1. Udržitelnost
  2. Interní iniciativy

UDRŽITELNÉ OBALY ZNAMENAJÍ VÍC NEŽ JEN PRÁCI SE SUROVINAMI.

Udržitelné působení začíná dlouho před tím, než změníme suroviny v naše výrobky. Při ochraně zdrojů hraje významnou roli také vybavení v našich závodech.

  

Proto provádíme různá interní opatření na optimalizaci naší uhlíkové stopy a na zajištění efektivního managementu energií.

  

SYSTÉM ECODESIGN

Designový nástroj pro environmentálně efektivní obalová řešení.

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

Certifikovaný management energií a životního prostředí.

   

Ein statistisches Schaubild wird dargestellt durch Pflanzenzweige auf der Erde

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI 2020

(verze v anglickém jazyce)

Stáhnout