NAŠE VZDUCHOVÉ POLŠTÁŘE SPLŇUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY CERTIFIKACE ClimatePartner

Novinky k září 2023

  1. Společnost
  2. Novinky
  3. Certifikace ClimatePartner

Vzduchové polštáře AIRplus® Bio Home Compostable a AIRplus® 100% Recycled jsou certifikovány společností ClimatePartner, protože se při jejich výrobě a přepravě měří a snižuje jejich uhlíková stopa a podporují klimatické projekty.

Metzingen, září 2023 Nadále usilujeme o udržitelnost tím, že měříme a stanovujeme cíle pro snižování emisí CO2 vznikajících při výrobě a přepravě vzduchových polštářů AIRplus® Bio Home Compostable a AIRplus® 100% Recycled. A co se týče všech zbytkových emisí CO2, podporujeme klimatické projekty. Vzduchové polštáře jsou dvě udržitelná a inovativní řešení, realizovaná za účelem snížení emisí CO2 využitím zelené energie a vysokého podílu recyklovaných a obnovitelných materiálů. Tato iniciativa je součástí naší dlouhodobé celopodnikové strategie vytvořit udržitelný podnik s budoucností. Označením „ClimatePartner certified" potvrzujeme náš závazek v oblasti ochrany klimatu. V současnosti pracujeme na definování a implementaci ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí CO2 v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Další informace můžete najít online na příslušných stránkách Climate ID výrobků AIRplus® 100% RECYCLED a AIRplus® BIO HOME COMPOSTABLE.

Ve společnosti Storopack neustále pracujeme na dobrém a udržitelném designu výrobků a na uvědomělém rozhodování, jako je nákup surovin s nízkými emisemi. Celý tento proces je jedním z kroků celopodnikové strategie. Dalším krokem této strategie je, že podporujeme klimatický projekt Rimba Raya prostřednictvím známé společnosti ClimatePartner, která certifikuje své projekty třetí stranou a splňuje mezinárodně uznávané standardy (Verified Carbon Standard (VCS) a CCBS Gold Level) pro opatření s dopadem na klima. Kromě toho se budou naši zaměstnanci v roce 2024 v Německu podílet na výsadbě 2 500 stromů. Kombinace obou projektů zajistí ochranu biodiverzity a zároveň zapojení zaměstnanců do tohoto úsilí.

Zachování životního prostředí
Rezervace Rimba Raya Biodiversity Reserve na jihovýchodě Bornea, která se rozkládá na 64 000 hektarech lesa, je domovem části ohrožených orangutanů bornejských a slouží jako ochranná zóna mezi farmami na pěstování palmového oleje a národním parkem Tanjung Puting. Projekt, který se věnuje obnově lesů, zvyšování ukládání uhlíku a vytváření další přirozené lokality pro volně žijící zvířata, snižuje emise skleníkových plynů v průměru o 4,5 milionu tun ročně a byl ověřen standardem Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) a asociací AENOR jako příspěvek ke všem 17 cílům udržitelného rozvoje OSN.

Neustále pracuje na tom, abychom se stali ještě udržitelnějšími. Stanovili jsme si za cíl vyrábět do roku 2025 alespoň 50 % našich interně vyráběných produktů z recyklovaných nebo obnovitelných surovin. V roce 2022 jsme vyráběli již 35 % svých interních produktů z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů.